Sökning: "Uthållighet"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet Uthållighet.

 1. 1. Effekten av Post Activation Potentiation på underarmsmuskulaturen hos klättrare : En kvantitativ experimentell pilotstudie med crossover-design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Johannes Wörman; Jonathan Frankfeldt; [2022]
  Nyckelord :fingerbräda; klättring; muskelstyrka; styrketräning; uthållighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sportklättring är en gren som fått allt mer uppmärksamhet de senaste åren. Postactivation Potentiation (PAP) ger en akut prestationshöjande effekt på tränade individers muskulatur vid exempelvis hopp, knäböj och sprint. PAP ger störst potentiering vid en maximal volontär isometrisk kontraktion (MVIK) på tio sekunder. LÄS MER

 2. 2. Hållbara företags uthållighet under Covid-19-kraschen : En kvantitativ studie om hållbarhets värde vid obligatorisk rapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Fernum; Tim Svedberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; ESG; Resilience; Stock market; Covid-19; Mandatory reporting; Hållbarhet; ESG; Uthållighet; Aktiemarknad; Covid-19; Obligatorisk rapportering;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin och efterföljande marknadskrasch skapar en unik möjlighet att analysera det finansiella värdet av hållbarhet. Denna studie undersöker uthållighet hos hållbara företag på den svenska aktiemarknaden under Covid-19-kraschen. LÄS MER

 3. 3. Polisstudenters fysiska förmåga mellan olika utbildningsformer

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emilia Martinsson; [2022]
  Nyckelord :Physical fitness; physical tests; police students; police training; Swedish police education; Fysisk förmåga; fysiska tester; polisstudenter; polisutbildning; utbildningsformer;

  Sammanfattning : Bakgrund: En god fysisk förmåga bland poliser är en förutsättning för att polisyrket ska kunna utföras på ett säkert sätt. Polisstudenters fysiska förmåga i relation till de krav som ställs som polis är en omfattande och betydande del inom polisutbildningen. LÄS MER

 4. 4. Läsa för livet : Svensklärares erfarenheter av elevers läsmotivation i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lina Johansson; Anna Sjökvist; [2022]
  Nyckelord :Teacher perspective; reading; interest in reading; reading comprehension; motivation; school library; Lärarperspektiv; läsning; läsintresse; läsförståelse; motivation; skolbibliotek;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur fem verksamma svensklärare arbetar för att främja och utveckla elevers motivation till skönlitterär läsning i årskurs 4–6. Vidare undersöks hur lärarna beskriver samverkansarbetet med skolbiblioteket. LÄS MER

 5. 5. Orthotic interventions for lower limb impaired patients with multiple sclerosis: an Umbrella Review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Johan Petersson; Swan Yen Eng; [2022]
  Nyckelord :Multiple sclerosis; Lower limb; Orthotics; Umbrella Review; Biomechanics; Multiple skleros; Lägre extremitet; Ortoser; Umbrella Review; Biomekanik;

  Sammanfattning : Background: Multiple sclerosis is a chronic inflammatory auto-immune disease with various symptoms, which requires comprehensive multidisciplinary treatment for distinct and individualized conditions. Reviews on this population address treatment alternatives (i.e., pharmaceutical and rehabilitation). LÄS MER