Sökning: "Utilitarianism"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Utilitarianism.

 1. 1. The Consequentialist Strikes Back : A Discussion of Boonin’s Response to the Nonidentity Problem and Why a Consequentialist Approach is Preferable

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Artemis Lumarker; [2021]
  Nyckelord :Nonidentity problem; Boonin; Parfit; Repugnant Conclusion; consequentialism;

  Sammanfattning : The nonidentity problem is the issue of how to justify the belief that it is wrong to bring a person into existence if they would have a flawed life, though still worth living, instead of bringing another, nonidentical person into existence who would have a better life. To have an impaired life that is worth living seems to be a good existence, at least for the person in question. LÄS MER

 2. 2. Genvägen förbi hanterandet av en patriarkal struktur : -  En idé och ideologianalys om dödsstraff för sexualbrott i Indien

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johanna Hansson; [2020]
  Nyckelord :Könsbaserat våld; Utilitarism; Feminism; Retributivism; Straffteori; Dödsstraff; Konsekvensetik; Idé och ideologianalys;

  Sammanfattning : This study is a qualitative analysis of ideas and ideological content, which main focus is the Indian legislation on rape offenses which was adapted after a brutal rape case in Dehli 2012. The purpose of the study is to analyze how Indian news sites portray the motives behind the new death penalty legislation. LÄS MER

 3. 3. Humanitarian aid : A qualitative study of the ethical reasoning behind the allocation from the perspective of five Swedish-based organizations

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Jennelié Danielsson; Anna-Maria Polasek; [2020]
  Nyckelord :Humanitarian aid; humanitarian principles; ethics; NGOs; aid allocation; aid donors;

  Sammanfattning : The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols aim to protect those people who are not “participating in the hostilities” of war, such as “civilians, health workers and aid workers” and are the pillar of humanitarian law (International Committee of the Red Cross, 2010). The humanitarian principles including humanity, neutrality, independence and impartiality, are based on the international humanitarian law and committed to by all member states of the European Union (European Commission, 2019). LÄS MER

 4. 4. Djurskyddslagstiftningen ur ett rättsutvecklingsperspektiv - En studie av svenskt djurskydd genom tiderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Gyllenhammar; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; djurskyddslagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats behandlar djurskydd ur ett rättsutvecklingsperspektiv från tiden innan vår tidräkning och fram till idag. Jag redogör för de ideologiska och filosofiska strömningar som lett fram till de olika förändringar som skett under århundradena. LÄS MER

 5. 5. Postkolonialism inom barnrättsarbetet : En analys av Rädda Barnens handbok för religiösa ledare om sexuella och reproduktiva rättigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Flora Lantto Heldebro; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is centered around Save The Children Swedens Religious’ leaders Handbook on Adolescent Sexual & Reproductive Health and Rights. The thesis purpose is to understand the issues that may occur when a western actor preform child rights work in a non-western country. LÄS MER