Sökning: "Utlänningslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet Utlänningslagen.

 1. 1. Att hålla en utlänning som är tagen i förvar avskild - tvångsmedel inom Migrationsverkets förvarsverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Kristensen; [2022]
  Nyckelord :offentlig rätt; utlänningslagen; tvångsmedel; Migrationsverket; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Even though the legislation around separating a foreigner from others who are held in custody has existed for a long time, this has been an area that is little treated in various legal sources. This appeared to me to be somewhat confusing, and the purpose of this essay was therefore to examine how the legal situation regarding decisions according to 11 kap. LÄS MER

 2. 2. Diskrepans eller harmoni mellan FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och tillämpningen av 12 kapitel 19§ utlänningslagen?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Elin Edin; [2022]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; non-refoulement; utlänningslagen;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar svenskt asylrättsförfarande ur ett människorättsperspektiv med fokus på tillämpningen av utlänningslagen 12 kap 19 § utifrån avgöranden där Sverige fällts i HRC .... LÄS MER

 3. 3. Uppehållstillstånd - en (o)möjlighet för det tvångsomhändertagna barnet? - En undersökning om principen om barnets bästa och rätten till privat- och familjeliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Bertilsson; [2022]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; migrationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barn i en asylprocess är särskilt utsatta i samhället. Det ställs därför höga krav på rättstillämparens utredning och bedömning av vad som är det bästa för barnet inom reglerna för uppehållstillstånd i Utlänningslagen (2005:716). LÄS MER

 4. 4. Den nya utlänningslagen i relation till utländska forskare och doktorander : En kvalitativ textanalys av Sveriges öppenhet för migration av högkvalificerade utlänningar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nathalie Daoud; [2022]
  Nyckelord :Högkvalificerade utlänningar; utländska forskare; utländska doktorander; utlänningslagen; svensk migrationspolitik; permanent uppehållstillstånd; policyförändring; högkvalificerad arbetskraftsinvandring.;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har nyligen beslutat om ändringar i utlänningslagen angående utlänningar som vill få permanent uppehållstillstånd. Bland de berörda av denna lagändring är utländska forskare och doktorander som vill forska och studera i Sverige. LÄS MER

 5. 5. En långsiktigt (o)hållbar migrationspolitik – En kvalitativ innehållsanalys av Statens offentliga utredning om förslag till ändringar i utlänningslagen [2005:716]

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Josefin Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Integration; Civic Integration; Human rights; Conditioned; Sweden’s Aliens Act; Social Sciences;

  Sammanfattning : There is a growing trend within the EU to use integration tests as a political tool for migration control and the conditioning of family reunification and other human rights. These integration tests can be viewed as problematic as they shift the responsibility for integration from the state to individual migrants, thus avoiding the principle of universalism. LÄS MER