Sökning: "Utlandstjänstgöring"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Utlandstjänstgöring.

 1. 1. Unga vuxnas upplevelse av livet med pappa efter militärt utlandsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Golli Yarandpour; [2017]
  Nyckelord :Attachment; Separation; Military missions abroad; Family system; Anknytning; Separation; Militärt utlandsuppdrag; Familjesystem;

  Sammanfattning : Inledning: En utlandstjänstgöring i försvarsmaktens regi är ingen enskild angelägenhet för den försvarsanställde utan påverkar hela familjen. Det finns forskning som visar att när föräldern lämnar ett barn för militär utlandstjänstgöring, är barnets mående och förmåga att hantera en period av separation till stor del beroende på hur barnet har det för övrigt. LÄS MER

 2. 2. Yrkesmilitärers upplevelser av arbetsrelaterad stress – under och efter utlandstjänstgöring

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Gottfrid Darfelt; Rickard Palm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Utlandstjänstgöring inom FN. Soldaters och anhörigas reflektioner om utlandstjänstgöringens påverkan på relationer, familjeliv och psykisk hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Mari Rosengren; Annika Sjöström Andersson; [2016]
  Nyckelord :overseas service; relationships; everyday life; mental illness; utlandstjänstgöring; relationer; vardagsliv; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och på vilka sätt familjerelationer förändras genom beskrivningar från parter i familjer där utlandstjänstgöring förekommer för att bidra med ökad kunskap kring bemötandet av dessa familjer. Studiens frågeställningar är följande: hur beskriver parterna relationerna i sin familj innan, under och efter utlandstjänstgöringen och hur beskriver parterna att utlandstjänstgöringen påverkat deras liv? Den metod som valts har en kvalitativ utgångspunkt med en fenomenologisk ansats. LÄS MER

 4. 4. ”Man är fortfarande glad, ibland, men annorlunda” - Svenska soldaters upplevelser av tjänstgöring i Afghanistan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nichlas Gren; [2015]
  Nyckelord :soldat; krig; svensk militär; utlandstjänstgöring; mental ohälsa; Afghanistan; kamratsstöd; kvalitativ metod; tematisk analys; hermeneutik; Soldier; war; Swedish military; overseas service; mental illness; peer support; qualitative method; thematic analysis; hermeneutics; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine five Swedish soldiers' experiences of offensive war technique while serving for 6 months in Afghanistan. In particular, focus was on their experiences of dealing with mental stress and their need for support before, during and after their mission. LÄS MER

 5. 5. "Inte bara glass och ballong" En kvalitativ studie av svenska militära utlandsveteraners upplevelser av stöd och förståelse från Försvarsmakten och allmänheten efter utlandstjänstgöring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Kristian Byhlén; Andreas Toll; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER