Sökning: "Utopi"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet Utopi.

 1. 1. ”WHY 1984 WON’T BE LIKE 1984” - En kvalitativ innehållsanalys av Apples reklamfilmer över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Wiessner; [2021-03-17]
  Nyckelord :Konvergens; Utopi; Reklam; Apple; MCDA; Semiotik; 1984; Performa; Family Man;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är undersöka Apples reklamfilmer över tid. Studien kommer utgå ifrån teorier som konvergens, utopi och reklam. Teori: Konvergens, Utopi och ReklamMetod: Multimodal kritisk diskursanalys i kombination med semiotik analysMaterial: Studien utgår ifrån 3 av Apples reklamfilmer. LÄS MER

 2. 2. Konst i ruinerna av en utopi : en analys av nominerade bidrag till Kandinsky- och Innovatsijapriserna 2019/2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Ellen Sarkisian Åkerman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines contemporary Russian art in selected works by nominees to the latest editions of the Kandinsky- and Innovation Prize. The analysis applies the concepts of dissensus, mimetic mourning and Soviet Antiquity. LÄS MER

 3. 3. Röd jätte : Den ekokritiska tropen `apokalyps´ i nutida kinesisk science fiction

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Oliver Reuter; [2020]
  Nyckelord :Ekokritik; Apokalyps; Science fiction; Kina; Liu Cixin; Hao Jingfang; Chen Qiufan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera hur den ekokritiska tropen ”apokalyps” förekommer i nutida kinesisk science fiction. Tre verk har analyserats, Waste Tide av Chen Qiufan, Folding Beijing av Hao Jingfang och Remembrance of Earth’s Past av Liu Cixin. LÄS MER

 4. 4. "Somliga blir aldrig galna. Vilka i sanning förfärliga liv de måtte leva." : En komparativ närläsning av hur galenskapen gestaltad i Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien och Olivier Bourdeauts I väntan på Bojangles balanserar mellan begreppen utopi och heterotopi.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sofia Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Utopi; heterotopi; Paul Ricoeur; Michel Foucault; galenskap; Lagerlöf; Bourdeaut;

  Sammanfattning : This essay examines the madness portrayed in Selma Lagerlöf’s The Emperor of Portugallia and Olivier Bourdeauts Waiting for Bojangles, in order to identify a conceptual apparatus describing its interaction with the social ordering of reality, using the theoretical concepts of utopia and heterotopia. The concept of utopia used for this essay is the definition formed by Paul Ricoeur and the concept of heterotopia created by Michel Foucault. LÄS MER

 5. 5. Minskning av bilism : Karlstad på väg mot en mindre bilberoende stad - utopi eller verklighet?

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Mustafa Mahmodi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER