Sökning: "Utrecht"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Utrecht.

 1. 1. Avsikten att lämna yrket bland ordningsvakter i Sverige : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Amar Lihovic; [2020]
  Nyckelord :Public security officer; turnover intention; job satisfaction; work engagement; personality; Ordningsvakt; avsikten att lämna yrket; arbetstillfredsställelse; arbetsengagemang; personlighet;

  Sammanfattning : Det är en hög efterfrågan på ordningsvakter i landet, som är svår att tillgodose. En orsak till detta är ordningsvakters avsikt att lämna yrket eller att faktiskt sluta inom yrket. LÄS MER

 2. 2. Att knäcka koden - Förhållandet mellan ansträngnings/belöningsobalans, arbetsengagemang och olika belöningsformer på programmerares och systemutvecklares arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Bergström; Mikaela Aulin Larsson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsengagemang; belöningar; Effort-Reward Imbalance; Utrecht Work Engagement Scale; systemutvecklare; programmerare; Work engagement; rewards; Effort Reward Imbalance; system developers; programmers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The demand for system developers and programmers is very large in today’s labour market, however the research surrounding their work environment is very limited. System developers and programmers have, in regards to the high demand and limited selection from the workforce, many options to choose from regarding the choice of workplace. LÄS MER

 3. 3. Densification by Design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Tony Nielsen; [2019]
  Nyckelord :urban design; urban planning; density; identity; urban character; spacemate; Utrecht; The Netherlands; sustainability; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In order to achieve sustainable development, there is perhaps not one strategy more often used in contemporary urban planning than density. Many cities have a dedicated densification strategy of their inner city, such as HafenCity in Hamburg or Älvstaden in Gothenburg. LÄS MER

 4. 4. Predictors of Work Engagement Among University Teachers: The Role of Personality and Perceived Organisational Support.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Mutsa Marcia Machiha; Gladys Brew; [2019]
  Nyckelord :work engagement; personality; HEXACO; perceived organisational support; university teachers;

  Sammanfattning : The present study was conducted with the aim of investigating whether perceived organisational support or HEXACO personality traits: honesty-humility, emotionality, extraversion, agreeableness, conscientiousness and openness; was a better predictor of work engagement among university teachers. A sample size of 157 university teachers was conveniently drawn both online and in person. LÄS MER

 5. 5. Vikten av arbetsmotivation och dess inverkan på arbetsengagemang hos tjänstemän inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Ida Jackalin; Kristina Solander; [2019]
  Nyckelord :Work engagement; Work motivation; White collar workers; Selfdetermination theory; Arbetsengagemang; Arbetsmotivation; Tjänstemän; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Arbetsengagemang har beskrivits som ett positivt arbetsrelaterat tillstånd. Med förståelse för medarbetarnas arbetsmotivation kan arbetsengagemanget öka och riskerna med negativ stress undvikas. Syftet med denna studie var att undersöka vilka motivationstyper som till störst del förklarade dimensionerna i arbetsengagemang hos tjänstemän. LÄS MER