Sökning: "Utrecht"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Utrecht.

 1. 1. Predictors of Work Engagement Among University Teachers: The Role of Personality and Perceived Organisational Support.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Mutsa Marcia Machiha; Gladys Brew; [2019]
  Nyckelord :work engagement; personality; HEXACO; perceived organisational support; university teachers;

  Sammanfattning : The present study was conducted with the aim of investigating whether perceived organisational support or HEXACO personality traits: honesty-humility, emotionality, extraversion, agreeableness, conscientiousness and openness; was a better predictor of work engagement among university teachers. A sample size of 157 university teachers was conveniently drawn both online and in person. LÄS MER

 2. 2. Vikten av arbetsmotivation och dess inverkan på arbetsengagemang hos tjänstemän inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Ida Jackalin; Kristina Solander; [2019]
  Nyckelord :Work engagement; Work motivation; White collar workers; Selfdetermination theory; Arbetsengagemang; Arbetsmotivation; Tjänstemän; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Arbetsengagemang har beskrivits som ett positivt arbetsrelaterat tillstånd. Med förståelse för medarbetarnas arbetsmotivation kan arbetsengagemanget öka och riskerna med negativ stress undvikas. Syftet med denna studie var att undersöka vilka motivationstyper som till störst del förklarade dimensionerna i arbetsengagemang hos tjänstemän. LÄS MER

 3. 3. Understanding Entrepreneurial Leadership that supports local entrepreneurship

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Ruperto Andrés Calatrava Castagnetti; Alberto Coti Zelati; [2018]
  Nyckelord :Entrepreneurial Ecosystem; Entrepreneurial Leadership; Startup community; Amsterdam; Utrecht;

  Sammanfattning : Leadership and entrepreneurship have often been associated to the ability of guiding ventures, but less to the ability of leading a startup community. This master’s thesis examines literature on entrepreneurship, in particular Entrepreneurial Ecosystem (EE), to understand the role of leadership in sustaining a startup community. LÄS MER

 4. 4. Seasonal Velocities on Nordenskiöldbreen, Svalbard

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lena Elisa Ehwald; [2016]
  Nyckelord :Nordenskiöldbreen; Svalbard; velocity; glaciers; climate change; mass balance; dynamical behaviour of glaciers; Glaciär; Svalbard; Nordenski öldbreen; isflöde; massbalans; klimatuppvärmnin;

  Sammanfattning : Global warming leads to increased precipitation in the Arctic, as warmer air can carry more moisture. The consequence is that many arctic glaciers get steeper slopes over time as increased melt at their lower part causes thinning and increased solid precipitation in their upper regions leads to thickening of the glacier. LÄS MER

 5. 5. Motivation och engagemang : arbetsmotivation och arbetsengagemang hos tjänstemän och yrkesarbetare i ett byggföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jonas Castenbrandt; [2015]
  Nyckelord :Motivation; Inre motivation; WEIMS; Engagemang; UWES; Byggbranschen; Byggföretag; Tjänstemän; Yrkesarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera sambandet mellan arbetsmotivation och arbetsengagemang samt hur skilda yrkestillhörigheter påverkar utfallet. Studien genomfördes på ett företag i byggbranschen med sammanlagt 72 anställda varav 54 deltog i undersökningen och fokus låg på inre motivation, arbetsengagemang samt branschens två huvudsakliga yrkeskategorier; tjänstemän och yrkesarbetare. LÄS MER