Sökning: "Utsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Utsättning.

 1. 1. Ankarskenor i byggandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Bashar Alkrdi; Jonas Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Ankarskena; Arbetsmiljö; Installation; Innovation; Incitament; Anchor rail; Work environment; Installation; Innovation; Incentive;

  Sammanfattning : Vårt examenarbete om ankarskenor i byggandet omfattar implementering av en ny teknik i byggandet i form av föringjutna ankarskenor för installationer av VS rör, ventilation, sprinkler och EL. I en allt mer globaliserad värld råder en allt högre konkurrensutsatt marknad, vilket gör att det också ställs högre krav på entreprenörerna inom byggsektorn. LÄS MER

 2. 2. Rörelsemönster hos öring (Salmo trutta) : En jämförelse mellan vilda och odlade individer i sjön Siljan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Frida Kaiskog; [2019]
  Nyckelord :siljan trout; brown trout; lake; movement patterns; migration; hatchery; wild; siljansöring; öring; sjö; rörelsemönster; migration; odlad; vild; salmo trutta;

  Sammanfattning : Many populations of salmonids are threatened by fragmentation and degradation of spawning habitats. Common remedial measures are habitat restoration and stocking of hatchery fish to support degraded wild populations. Many populations of brown trout in Sweden have been extirpated. LÄS MER

 3. 3. Internaliserade problem hos ungdomar i årskurs nio. : En studie med tvärsnittsdesign som tittar på internaliserade problem relaterat till mobbning och föräldraskap.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Rebecca Strand; Frida Rösberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett aktuellt ämne inom socialt arbete, men har visat sig vara ett komplext ämne, där orsakerna till psykisk ohälsa är svår att förklara. Psykisk ohälsa grundas i både internaliserade och externaliserade problem. Föreliggande studie kommer fokusera på internaliserade problem vid tal om psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Deformationsmätning och uppdatering av geodetiskt nätverk i Mårtsbo provfält

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Axel Erlandsson; Alexander Frelin; [2019]
  Nyckelord :Mårtsbo test field; Coordinate transformation; Geodetic measurements; Deformation measurements; Mårtsbo provfält; Koordinattransformation; Geodetisk mätning; Deformationsmätning;

  Sammanfattning : Geodetiska provfält är viktiga för att geodetiska instrument kan kontrolleras och kalibreras. Exempelvis så kan en längdbas användas för att kontrollera nollpunktsfelet hos en Electronic Distance Measuement. LÄS MER

 5. 5. Dose-response for predicting skin sensitization potency with the GARD®skin method

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Immunteknologi

  Författare :Olivia Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Dose-response; In vitro assay; GARD; skin sensitization; allergic contact dermatitis; chemical sensitizers; hazard assessment; skin sensitization potency; immunotoxicology; Technology and Engineering; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Allergic contacts dermatitis is a major health problem in the world and the disease is caused by a type IV hypersensitivity to a small chemical called a hapten. These substances are common in cosmetics, perfumes, pharmaceuticals and house-hold products, and risk factors include both inherent factors and frequent or high exposure. LÄS MER