Sökning: "Utsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Utsättning.

 1. 1. Rörelsemönster hos öring (Salmo trutta) : En jämförelse mellan vilda och odlade individer i sjön Siljan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Frida Kaiskog; [2019]
  Nyckelord :siljan trout; brown trout; lake; movement patterns; migration; hatchery; wild; siljansöring; öring; sjö; rörelsemönster; migration; odlad; vild; salmo trutta;

  Sammanfattning : Many populations of salmonids are threatened by fragmentation and degradation of spawning habitats. Common remedial measures are habitat restoration and stocking of hatchery fish to support degraded wild populations. Many populations of brown trout in Sweden have been extirpated. LÄS MER

 2. 2. Internaliserade problem hos ungdomar i årskurs nio. : En studie med tvärsnittsdesign som tittar på internaliserade problem relaterat till mobbning och föräldraskap.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Rebecca Strand; Frida Rösberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett aktuellt ämne inom socialt arbete, men har visat sig vara ett komplext ämne, där orsakerna till psykisk ohälsa är svår att förklara. Psykisk ohälsa grundas i både internaliserade och externaliserade problem. Föreliggande studie kommer fokusera på internaliserade problem vid tal om psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Dose-response for predicting skin sensitization potency with the GARD®skin method

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Immunteknologi

  Författare :Olivia Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Dose-response; In vitro assay; GARD; skin sensitization; allergic contact dermatitis; chemical sensitizers; hazard assessment; skin sensitization potency; immunotoxicology; Technology and Engineering; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Allergic contacts dermatitis is a major health problem in the world and the disease is caused by a type IV hypersensitivity to a small chemical called a hapten. These substances are common in cosmetics, perfumes, pharmaceuticals and house-hold products, and risk factors include both inherent factors and frequent or high exposure. LÄS MER

 4. 4. Jakt och slakt av hägnat vilt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Sahlin; [2018]
  Nyckelord :hygien; välfärd; vilthägn; hjort; fångenskap;

  Sammanfattning : Jakt och slakt av hägnat vilt är ett studentarbete skrivet med fokus på välfärd vid jakt och slakt, men arbetet tar även upp aktuell information kring antal hägn och vanligaste djurslaget i Sverige idag. Information att tillgå om detta ämne är sparsamt och statistiken med avseende på antal hägn uppdateras ständigt. LÄS MER

 5. 5. Utsättning - från ritning till verklig placering : En kartläggning av fel i produktionsskedet till följd av felaktig utsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Erik Smits; Lukas Evensen; [2018]
  Nyckelord :utsättning; mätteknik; fel; byggbranschen; mättekniker;

  Sammanfattning : Layout is a professional term which means to determine the position of construction elements. Layout is done throughout the construction process, it is the stage linking the blueprints to the real placement of the elements such as walls. LÄS MER