Sökning: "Utsläppsintensitet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Utsläppsintensitet.

 1. 1. Kan grönare bolag överprestera miljöbovarna? : En studie av sambandet mellan växthusgasutsläpp och avkastning på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Glückman; Eric Johnson-Stampe; [2021]
  Nyckelord :Scope; Utsläppsintensitet; Riskjusterad avvikelseavkastning; CAPM; Carharts fyrfaktormodell; Svenska aktiemarknaden;

  Sammanfattning : I och med att medvetenheten om klimatförändringar växer ökar trycket att övergå till ett lågutsläppssamhälle. Detta har medfört att investerare i allt större utsträckning tillämpar hållbara investeringsstrategier. LÄS MER

 2. 2. Ett klimatnuetralt Ihus 2030

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Mirea Wolff; Petra Borg; Emelie Olofsson; Cecilia Melén; Erik Söderberg; Albin Bergström Bostner; [2018]
  Nyckelord :Miljömanagement; fastighetsbolag; klimatneutral; samhällsbyggnad; växthusgasutsläpp; kvantifiering; scope;

  Sammanfattning : Det kommunala fastighetsbolaget AB Uppsala kommuns Industrihus, även kallat Ihus, har som mål att bli klimatneutralt till år 2030. Definitionen av klimatneutralitet är att de totala utsläppen av växthusgaser ska vara lika med noll. LÄS MER

 3. 3. Klimatpåverkan från ekologisk nötköttsproduktion : en fallstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Brita Nilsson; [2017]
  Nyckelord :klimatpåverkan; nötköttsproduktion med dikor; ekologisk;

  Sammanfattning : Climate change is a great challenge in which beef production has a part, mainly due to greenhouse gases emitted from the feed production, digestion, and manure management. However, there is a large variation within the beef production when calculating the emission intensity. LÄS MER

 4. 4. "Be the Change?" - Exploring the Environmental Mitigation Potential of Lifestyle Changes in Europe Using a Multi-Regional Input-Output Model

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ruben Lundström; [2017]
  Nyckelord :Sustainable Consumption; Climate Mitigation; Lifestyles; Europe; MRIO; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Är det möjligt för konsumenter att vara förändringen man vill se i samhället, och därmed bidra till en hållbarare framtid? Med hjälp av en modell baserad på Multi-Regional Input-Output (MRIO) analys undersöks den miljömässiga potentialen av olika livsstilar i EU. Europeiska hushålls fotavtryck för koldioxid, toxicitet, vatten och land beräknas för olika konsumtionsmönster. LÄS MER

 5. 5. CO2-utsläpp och konsumtion : Förutsättningar för att påvisa och minska indirekta CO2-utsläpp i den enskilde individens konsumtion av varor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälle

  Författare :Andreas Öman; [2008]
  Nyckelord :Konsumtion; varukonsumtion; CO2-utsläpp; miljöexpanderad input-output-data; utsläppsintensitet; konsumtionsutrymme;

  Sammanfattning : IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklade år 2001 – 2002 i projektet “Klimat.nu – Den stora miljöutmaningen”, ett webbaserat verktyg för att upplysa och vägleda individen i klimatfrågan. Verktygets syfte är att kvantifiera fossila koldioxidutsläpp som en konsekvens av individens energikonsumtion; hushållsel, drivmedel m.m. LÄS MER