Sökning: "Utsläppskostnader"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Utsläppskostnader.

 1. 1. Flygskatten : En studie om måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och incitament till teknologisk utveckling

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ion Väyrynen Chytiris; [2018]
  Nyckelord :Flight tax; Achievement of objectives; Cost efficiency; Incentives to technological development; Emission costs; Flygskatt; Måluppfyllelse; Kostnadseffektivitet; Incitament till tecknologisk utveckling; Utsläppskostnader;

  Sammanfattning : Den 1 april 2018 implementerade den svenska regeringen en flygskatt i Sverige med målet att minska den svenska flygindustrins utsläpp i atmosfären. Med hjälp av nationalekonomisk mikroteori, tidigare studier, statistik, egna beräkningar och jämförelser baserade på sekundärdata, analyserar uppsatsen den svenska flygskattens måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och incitament till teknologisk utveckling. LÄS MER

 2. 2. Internalisation of emissions costs from Swedish aviation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Helena Leander; [2015]
  Nyckelord :air travel demand; economic instruments; EU ETS; external costs; income and price elasticity;

  Sammanfattning : This thesis examines the emissions costs of Swedish aviation and their degree of internalisation under current economic instruments. The results show that the degree of internalisation spans from practically zero for a long-haul flight to 6 per cent for a typical domestic flight, where the climate cost, including high-altitude impact, makes up the main part of the cost. LÄS MER