Sökning: "Utställningstext"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Utställningstext.

 1. 1. Att levandegöra historien : En studie om berättarteknik i historisk utställningstext

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Siiri Laitinen; [2018]
  Nyckelord :Information design; text design; exhibition text; narrative; narration techniques; Informationsdesign; textdesign; utställningstext; narrativ; berättarteknik; berättartekniska grepp;

  Sammanfattning : Tidigare forskning tyder på att det kan vara svårt att få besökare att ta del av utställningstexter. Studien ifråga undersöker därför hur berättartekniska grepp kan användas för att skapa läsvärda utställningstexter. LÄS MER

 2. 2. Tillgängliga Texter? : En studie om social och pedagogisk tillgänglighet för personer med dyslexi i museers utställningstexter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ellen Måsbäck; [2016]
  Nyckelord :Museologi; museum; tillgänglighet; utställning; text; utställningstext; dyslexi; exhibition; dyslexia; museology; accessibility; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master’s thesis focuses on the social and pedagogic accessibility in exhibition texts for people with dyslexia. It studies the social and pedagogic obstacles the exhibition texts pose for this group, and discusses how these affect the group’s democratic opportunities to experience and appropriate cultural heritage. LÄS MER

 3. 3. Tillgängliga utställningstexter: En studie om att anpassa lättläst till en bred målgrupp

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Martina Classon; [2013]
  Nyckelord :Informationsdesign; Textdesign; Utställningstext; Lättläst; Målgruppsanpassning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to increase the availability the exhibition text at Eskilstuna Art Museum to make it easier for the target group to read and understand them. To get answers to my questions, I have studied relevant theories and methods, including textual analysis of the current exhibition texts. LÄS MER

 4. 4. Råd och rön om utställningstexter : En kritisk granskning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Malin Lindström; [2010]
  Nyckelord :utställningstext; textanalys; utställning; museum;

  Sammanfattning : I Nacka kommun pågår sedan 2008 ett projekt med att skapa två museer i Fisksätra. De två museerna består dels av ett historiecenter som berättar om Slaget vid Stäket 1719 då svenska och ryska styrkor drabbade samman, dels består det av Fisksätra museum 2.0 där Fisksätraborna får dela med sig av sina egna berättelser från platsen. LÄS MER