Sökning: "Utträngning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Utträngning.

 1. 1. Landsbygden och fritidshuset : En fallstudie om kommuners strategiska förhållningssätt och agerande kring fritidsbebyggelse i landsbygdsmiljö

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sofia Carlén; [2021]
  Nyckelord :Landsbygd; Fritidshus; Helårsbostäder; Gentrifiering; Strategisk fysisk planering; Utträngning; Bostadsmarknad; Kommunal planering;

  Sammanfattning : Planering är ofta platsbestämt och sker i en kontext med konstanta faktorer med små förändringar år efter år. Men i områden som påverkas av en säsongsbetingad attraktionskraft så ser situationen annorlunda ut. LÄS MER

 2. 2. Molnlagring i landskapet. Fallstudie över Amazon Web Services och Eskilstuna Logistikpark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna-Klara Norlin; Ronja Ringvall; Ylva Barr; [2020-08-29]
  Nyckelord :Molntjänster; Datahall; Eskilstuna logistikpark; Amazon Web; Services; Landskap.;

  Sammanfattning : This dissertation is based upon a case study that examined the effects of the establishment ofEskilstuna Logistics Park, and more specifically the Amazon Web Services data center, onthe local landscape in the society of Kjula in Eskilstuna municipality. The departure point forthis dissertation is the contradiction between the general perception of, on the one hand,services of The Cloud as weightless and detached, and on the other hand the physical andresource-intensive infrastructure that upholds these services. LÄS MER

 3. 3. Hur effektivt är finanspolitik i Sverige? : En konsumtionsstudie av svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Felix Hasselblad; [2020]
  Nyckelord :Ekonomisk politik; Intergenerationella preferenser; Konsumtionsmodell; Livscykelhypotesen; Privat sparande; Ricardiansk Ekvivalens; Skattediskonteringshypotesen; Substitution; Överskott;

  Sammanfattning : Kan samhället genom att låna av sig själv luras till att tro att det är rikare? Uppsatsen undersöker hur förändring i kommunalt överskott påverkar sparande och konsumtion i svenska kommuner. Teorin om Ricardiansk ekvivalens säger att individer ser den offentliga ekonomin som en förlängning av sig själv och att ett offentligt överskott tränger ut kommunalt sparande. LÄS MER