Sökning: "Utväxling"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Utväxling.

 1. 1. Val av elektrisk motor till separat drivet kraftuttag för tunga fordon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Simon Sjöblom; Gustav Tidblom; [2021]
  Nyckelord :Electrification; electric motor; electric driveline; electric powered heavy vehicle; power take-off; electric power take-off; ePTO; model development; design research; DRM; Elektrifiering; elektrisk motor; elektrisk drivlina; elektrisk drivna fordon; elektrisk drivna tungafordon; kraftuttag; elektriskt kraftuttag; ePTO; modellutveckling; design research; DRM;

  Sammanfattning : I en tid kännetecknat av en strävan efter ett mer hållbart samhälle, med utformade långsiktiga klimatmål för förnyelsebara energikällor och minskade utsläpp, arbetar fordonsutvecklare med att ta fram alternativ till förbränningsmotorer. För att nå satta klimatmål och samtidigt förbättra arbetsmiljön med minskat buller anses en elektrisk drivlina som ett troligt alternativ. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av ett kapningsverktyg för pappersreglar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Dag Hammarström (Gimleström); [2020]
  Nyckelord :Cutting tool; Scissors; Paper; Paper bars; Mechanical engineering; CAD; FEA; Design; gear; Konstruktion; Kapningsverktyg; Kapning; Klippning; Maskinteknik; pappersreglar; Examensarbete; CAD; FEM; produktutveckling; sax; grensax; utväxling; kugghjul;

  Sammanfattning : Start-up företaget Wood Tube har utvecklat en ny typ av miljövänlig byggregel gjord av papper. Pappersreglar är en ny produkt som ännu inte finns på marknaden, men som kan komma att innebära stora fördelar för byggindustrin och snickare i fråga om pris, miljövänlighet och förbättrad arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Konceptstudie på elektromekanisk positionerare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling; Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :David Äse; Filip Olsson; [2020]
  Nyckelord :Hydraulik; kugghjul; utväxling; kraft; linjär rörelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Electric Load Driven Longboard

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JOHAN ANDERSSON; RICKARD HÖGLUND; [2020]
  Nyckelord :mechatronics; longboard; brushless direct current motor; Hall effect sensor; load cell; Wheatstone bridge; LiPo battery; Arduino; ODrive; mekatronik; longboard; borstös likströmsmotor; Hall effekt sensor; lastcell; Wheatstone brygga; LiPo batteri; Arduino; ODrive;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis aims to show an extensive overview of all the parts that build up an electric load driven longboard and see if a load controlled longboard can be seen as a safe, comfortable and convenient alternative to the more common remote controlled longboard. The thesis will also answer how weight can be measured on a longboard in the most effective way, what the most comfortable riding technique is and what a good motor-battery configuration to be able to travel at 30 km/h and 10 km would be. LÄS MER

 5. 5. Distribution of Control Effort in Multi-Agent Systems : Autonomous systems of the world, unite!

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Magnus Axelson-Fisk; [2020]
  Nyckelord :Multi-Agent Systems; interconnected systems; scalability; fairness; distributed control;

  Sammanfattning : As more industrial processes, transportation and appliances have been automated or equipped with some level of artificial intelligence, the number and scale of interconnected systems has grown in the recent past. This is a development which can be expected to continue and therefore the research in performance of interconnected systems and networks is growing. LÄS MER