Sökning: "Utveckling inom fastighetsautomation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Utveckling inom fastighetsautomation.

 1. 1. Systemsvagheter och systemstyrkor för användandet och utvecklandet av fastighetsautomation : En explorativ intervjustudie av teknologiska innovationssystem inom byggindustrin 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joakim Lindberg; Adam Viebke; [2017]
  Nyckelord :Technological innovation systems; Construction industry; Systemic innovation; System weakness and system strengths; Building automation; Teknologiska innovationssystem; Byggindustrin; Systemisk innovation; Systemstyrkor och systemsvagheter; Fastighetsautomation;

  Sammanfattning : Buildings today represent a large part of societies energy consumption. The increasing environmental awareness has sparked an interest in lowering building energy consumption and building automation systems has been recognized as an effective way of contributing to a more sustainable society. LÄS MER

 2. 2. Hur hanteras web services inom fastighetsautomation?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mattias Elmqvist; [2003]
  Nyckelord :Web services; Organisation; Internet; Fastighetsautomation; Säkerhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie kring hur säkerhetsaspekter för web services hanteras inom fastighetsautomationsbranschen utifrån W3C:s riktlinjer. W3C är en organisation som godkänner och administerar nya Internetstandarder. LÄS MER