Sökning: "Utveckling på höga höjder: en fallstudie av Åres destinationsutveckling över tiden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Utveckling på höga höjder: en fallstudie av Åres destinationsutveckling över tiden.

  1. 1. Utveckling på höga höjder : en fallstudie av Åres destinationsutveckling över tiden

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

    Författare :Caroline Martnell; Mari Tillberg; [2009]
    Nyckelord :Destinationsutveckling; dialog; hållbar utveckling; samarbete;

    Sammanfattning : .... LÄS MER