Sökning: "Utvecklingsidé"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Utvecklingsidé.

 1. 1. Teknikkonsulters möjlighet att skapa kundvärde med hjälp av automatisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ali Dariab Hossein; [2020]
  Nyckelord :Development idea; automated processes; construction design; customer value.; Utvecklingsidé; automatiserade processer; byggprojektering; kundvärde.;

  Sammanfattning : Studien har genomförts i samarbete med WSP, där WSP har som utvecklingsidé att automatisera vissa processer i projekteringsfasen för att skapa mer kundvärde. Syftet med examensarbetet är att förstå mekanismerna bakom automatisering med stöd från litteraturen och genomföra en inledande marknadsundersökning för att kartlägga vilka utmaningar och önskemål som några utvalda kunder till WSP har gällande automatisering. LÄS MER

 2. 2. Pengarna på fickan : En kvalitativ studie av basinkomst som utvecklingsidé i marknadens tid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Flodén; [2018]
  Nyckelord :basic income; development; postcolonial; feminism;

  Sammanfattning : Since the 1990s, there has been a growing interest for economic cash transfers as development policy tools. Thus, this thesis aims to study basic income as a development policy idea. From its postcolonial and feminist theoretical framework, a question about potential arises. LÄS MER

 3. 3. Ett gestaltningsförslag till Järnvägsparken i Gällivare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Angelina Hjelm; [2008-11-11]
  Nyckelord :Parker; Gällivare; Stationsområden; Gestaltning av offentlig miljö; Norrbotten; Landskapsplanering;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design. 21 hp... LÄS MER

 4. 4. Modulbaserad webbutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Kristoffer Nording; Magnus Groth; [2008]
  Nyckelord :Modulbaserad webbutveckling; Content Management System; webbtjänster; webbutveckling;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer vi att påpeka de problem som idag finns med färdiga CMS. Vi kommer att utvärdera möjligheterna om en alternativ utvecklingsidé. Denna idé kommer sedan att genomföras mot en webbtjänst som Skellefteå kommun har efterfrågat. LÄS MER