Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. De outvisningsbara: En statsvetenskaplig studie om statslösa personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fahim Mangal; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Statslösa; Sverige; Asylprocess; Utvisningsbeslut; Verkställighetshinder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstrakt Statslösa personer som fallit utanför samhället hör i många avseende till världens mest utsatta människor, dessa individer ofta inte har tillgång till sociala rättigheter såsom utbildning, hälsovård eller rätten att arbeta. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka den juridiska situationen som statslösa personer möter under sin asylprocess i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Särskild utlänningskontroll. En undersökning av beviskrav och rätten till effektiv domstolsprövning vid kvalificerade säkerhetsärenden.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melody Elahi Shostari; [2018-02-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den sedan millennieskiftet ökade terrorhotsbilden mot Sverige har bl.a. föranlett ett ökat behov av effektiv lagstiftning som inte bara reglerar bestraffning av terrorbrott utan även reglerar hantering av sådan presumerad brottslighet. LÄS MER

 3. 3. Att inte kunna utvisas - asylsökandes narrativ om inkludering och exkludering i kraft av praktiska verkställighetshinder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isak Engdahl; [2018]
  Nyckelord :asylsökande; praktiska verkställighetshinder; limbo; narrativ; social inklusion; exkludering; liminalitet; socialt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vissa asylsökande får ett utvisningsbeslut som inte kan verkställas och stannar i Sverige utan uppehållstillstånd. Syftet med denna fallstudie är att undersöka berättelser från personer som är föremål för sådana praktiska verkställighetshinder om deras livssituation. LÄS MER

 4. 4. Bryta mot reglerna för att göra sitt jobb? : En kvalitativ vinjettstudie i socialsekreterarens moraliska resonemang och handlande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Moa Hamne Jederlund; [2018]
  Nyckelord :moral; social worker; Utlänningslagen; Social services; Zygmunt Bauman; Tim May; Simone de Beauvoir; Moral; socialsekreterare; Utlänningslagen; socialtjänsten; Simone de Beauvoir; Tim May; Zygumnt Bauman;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks socialsekreterarens moraliska värderingar och resonemang i en situation där polis kräver henne på sekretessbelagd information om en klient med utvisningsbeslut. Studien är genomförd med en kvalitativ vinjettmetod där 10 respondenter, samtliga yrkesverksamma socialsekreterare, tagit del av ett fiktivt fall och utifrån detta besvarat ett tiotal frågor kring värderingar, dilemman och beslutsfattande. LÄS MER

 5. 5. Uttryck för en motsägelsefull stat? En undersökning av polisens och Malmö stads samverkan för att verkställa utvisningsbeslut

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Kihl; Carolina Svalbacke; [2018]
  Nyckelord :myndighetssamverkan; stat; förvaltning; frameanalys; Polismyndigheten; socialtjänsten; Malmö stad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 2016 började gränspolisen i Polisregion Syd begära ut uppgifter om papperslösa från Malmö stads socialtjänst. I den efterföljande debatten hördes flera kritiska röster som menade att socialtjänsten nu kommit att få motstridiga uppgifter. LÄS MER