Sökning: "Utvisningsbeslut"

Visar resultat 11 - 15 av 15 uppsatser innehållade ordet Utvisningsbeslut.

 1. 11. Fängelse utan brott : En etnografisk studie på ett av Migrationsverkets förvar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Evelina Lundström; Agneta Lundström; [2016]
  Nyckelord :Förvar; Etnografi; Totala institutioner; Interaktion;

  Sammanfattning : Att låsa in människor som inte har begått brott är något som är okänt för allmänheten och framför allt att detta händer i Sverige. Förvar är just detta, Migrationsverkets låsta avdelningar där personer väntar på att ett utvisningsbeslut ska verkställas, de personer som sitter inlåsta kallas för förvarstagna. LÄS MER

 2. 12. Asylsökande i limbo : en studie av den juridiska situation som kan uppstå när ett av- eller utvisningsbeslut inte kan verkställas på grund av praktiska hinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tina Vasiliou; [2014]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. "Väcker jag hopp om nåt som inte finns?" : En studie om diakoners arbete med papperslösa

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jonas Isberg; [2012]
  Nyckelord :Undocumented Migrants; Irregular Migrants; Deacon; Church of Sweden; Faith-based Social Work; Refugees; Migration; Papperslösa; diakon; Svenska kyrkan; trosbaserat socialt arbete; flyktingar; migration;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om diakoners arbete med papperslösa. I Sverige finns det 10 000-tals papperslösa som befinner sig här efter att undanhållit sig utvisningsbeslut, smugglats in som traffickingoffer eller strävar efter att arbeta ihop inkomster att skicka till hemlandet. LÄS MER

 4. 14. Föräldrars utvisning på grund av brott : med fokus på barns rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Joanna Björklund; [2011]
  Nyckelord :Straffrätt; Utvisning; Utlänningslagen; Barnets bästa; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Förevarande uppsats belyser de fall då en förälders utvisning på grund av brott medför men för den tilltalades barn och i vilken mån det ska beaktas då domstolen fattar beslut i utvisningsfrågan. Enligt art 3 Barnkonventionen och 1 kap 10 § Utlänningslagen (2005:716), UtlL, ska barnets bästa beaktas vid ärenden som rör barn. LÄS MER

 5. 15. Gömda flyktingfamiljer : livssituation och påverkan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Erica Lindroos; [2005]
  Nyckelord :Gömda flyktingar; Flyktingfamiljer; Asylsökande; Socialt nätverk; Makt; Kris;

  Sammanfattning : Ämnet för denna studie var flyktingfamiljer som har levt gömda i Sverige för att undgå ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. Studiens syfte var att försöka öka kunskapen om och förståelsen för gömda flyktingfamiljers situation under tiden familjerna lever gömda samt efteråt för familjer som erhållit uppehållstillstånd i Sverige. LÄS MER