Sökning: "Utvisningsbeslut"

Visar resultat 6 - 10 av 15 uppsatser innehållade ordet Utvisningsbeslut.

 1. 6. Förfarandet vid verkställigheten av lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jonna Kangas; [2017]
  Nyckelord :Migrationsrätt; migration; verkställighet; utvisning; avvisning;

  Sammanfattning : Antalet människor som ankom till Sverige har aldrig varit så högt som under den flyktingkris som pågick under år 2015. Drygt 163 000 människor ansökte om asyl under hela året. LÄS MER

 2. 7. Strategiskt användande av EU:s viseringsregelverk - En möjlighet till ny prövning om uppehållstillstånd efter att ett av- eller utvisningsbeslut vunnit laga kraft?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linus Söderlund; [2017]
  Nyckelord :Migrationsrätt; avvisningsbeslut; utvisningsbeslut; verkställighetshinder; visering; viseringsregelverk; fyraårsregeln; papperslös; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska migrationsrätten bygger på principen att en utlänning enbart får en chans att ansöka om uppehållstillstånd från Sverige. Om denna ansökan senare misslyckas så ska utlänningen enligt huvudregel meddelas ett av- eller utvisningsbeslut. LÄS MER

 3. 8. Polismyndighetens befogenheter vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut : Ett gränsdilemma

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emelie Hedin; [2017]
  Nyckelord :Polismyndigheten; befogenhetsfördelning; verkställighet; avvisning; utvisning.;

  Sammanfattning : Som framgår av uppsatsens rubrik är syftet med denna uppsats att undersöka Polismyndighetens befogenheter gällande verkställighet vid avvisnings- och utvisningsbeslut. Inledningsvis redogörs för problembakgrunden som uppstått genom det stora antalet asylsökande till Sverige som nära nog fördubblades från 2014. LÄS MER

 4. 9. I en rättslig limbo - Om uteslutandeklausulerna i flyktingrätten och förhållandet till principer inom mänskliga rättigheter samt det straffrättsliga förfarandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanne Svensson; [2017]
  Nyckelord :Flyktingrätt; Refugee law; Folkrätt; Public international law; Mänskliga rättigheter; Straffrätt; Uteslutandeklausuler; Exclusion clauses; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Article 1F in the Refugee Convention constitutes one of the so called exclusions clauses from the possibility to be recognized as a refugee and hence obtain international protection. The Article excludes asylum seekers who are suspected for serious crimes, such as war crimes and crimes against humanity, if there are serious reasons for considering that the person has committed the alleged crime. LÄS MER

 5. 10. Krigsförbrytare på flykt - Exklusionsbestämmelserna i svensk migrationsrätt och dess tillämpning hos Migrationsverket och Migrationsdomstolarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Goldensohn; [2016]
  Nyckelord :folkrätt; förvaltningsrätt; straffrätt; mänskliga rättigheter; internationell straffrätt; migrationsrätt; uteslutande; exklusion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis starts off in the human right to seek asylum and the recognized right to international protection for refugees. It examines the exclusion clauses, the exception that can exclude asylum claimants from refugee protection. LÄS MER