Sökning: "Ux ui"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Ux ui.

 1. 1. Analys och förbättringsförslag av navigation i arbetsflöden ett business support system

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Julia Lagne; Queenie Burlin; [2023]
  Nyckelord :Business support system; UI; User Interface; UX; User Experience; Norman’s fundamental design principles; gestalt laws; Norman’s seven stages of action; Användargränssnitt; Användarupplevelse; Business support system; UI; User Interface; UX; User Experience; Norman’s fundamentala principer för design; gestaltlagar; Norman’s sju nivå av handling;

  Sammanfattning : Den teknik som används i vart moderna samhalle utvecklas konstant och likaså kraven for att användargranssnitten är effektiva och användarupplevelsen god. Ett användargränssnitt bestämmer på vilket sätt en användare interagerar med ett system eller en mjukvara, och användarupplevelsen definierar hur användaren upplever denna interaktion. LÄS MER

 2. 2. Assistive Technology for Users with ADHD

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Patryk Banach; [2023]
  Nyckelord :ADHD; Interaction design; HCI; Design; UX; UI;

  Sammanfattning : This project explores how assistive technology can be useful for users with ADHD when it comes to their usage of smartphones. The design explores the importance of role and interaction aesthetic in regards to designing assistive technology. LÄS MER

 3. 3. cARcassonne for Hololens 2 - Improving UX through UI

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kevin Bjørn Roulund Wilken; [2023]
  Nyckelord :AR; Augmented Reality; Hololens; UX; User Experience; UI; User Interface; Board Games; AR Games; Carcassonne; DSRM; IT;

  Sammanfattning : This paper aims to improve the UX of the AR game cARcassonne for the Hololens 2 by making changes to its UI. Previous research and existing games are analyzed to determine the changes to the UI. A questionnaire is developed using said research as well as research of other UX measuring methods such as the GEQ and UPEQ. LÄS MER

 4. 4. Avbrutna interaktioner och vilseledda val : En studie om hur användares interaktioner påverkas av dark patterns

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Lina Andersson; Elsa Lindh; [2023]
  Nyckelord :Dark patterns; UX UI-design; user experience; manipulative design; usability; Dark patterns; UX UI-design; användarupplevelse; manipulerande design; användbarhet;

  Sammanfattning : Manipulativa designstrategier har blivit alltmer närvarande på applikationer online. Strategierna kallas dark patterns och är ett sätt att utnyttja gränssnittet för att skapa fördelar för företag på användarens bekostnad. LÄS MER

 5. 5. Phinder : Ett hjälpmedel för tvärvetenskapliga forskningsarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Dennis Karlsson; [2023]
  Nyckelord :teknisk design; UX design; UI design; gränssnitt; användbarhet; design; användarupplevelse; emotionell design; tillgänglighet.;

  Sammanfattning : The task for this work was assigned by Erik Nyberg, a researcher at LTU (Luleå University of Technology). The task is to solve the problem for doctoral students in finding interdisciplinary research projects due to their limited network. Erik Nyberg has personal experience with this issue from his own time as a doctor- al student. LÄS MER