Sökning: "Väder"

Visar resultat 1 - 5 av 468 uppsatser innehållade ordet Väder.

 1. 1. Platsbaserat lärande och dess roll i SO-undervisning : En kvalitativ studie om platsens betydelse för lärandet i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Liz Yazirlioglu; Sharbel Abdulahad; [2023]
  Nyckelord :Platsbaserat lärande; utomhuspedagogik; förstahandserfarenheter; learning by doing;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lärares användning av platsbaserat lärande i undervisning inom SO-ämnet i skolans tidiga år (F-3). Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, för att besvara våra frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares syn på planerad utomhuspedagogik för barns lärande : Har covid-19 pandemin påverkat denna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sigrid Kastman; Cajsa Lindén; [2023]
  Nyckelord :Attitude; Covid-19; Outdoor education; Pandemic; Preschool teacher; Covid-19; Förskollärare; Inställning; Pandemi; Synsätt; Utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har världen drabbats av en pandemi. I och med denna kom restriktioner för att minska smittspridningen, en följd av detta var att förskolor fick flytta ut sin verksamhet till största möjliga mån. LÄS MER

 3. 3. Det sårbara hållbara samhället : En studie om elmarknadens förutsättningar utifrån klimat och väder i en Sydsvensk kontext

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Joel Tedestam; [2023]
  Nyckelord :Elproduktion; väder; klimat; hållbarhet; elmarknad; elpriser; vindkraftverk; elhandel;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att utreda kopplingen mellan väder och elproduktion i ett begränsat sydsvensktområde; elområde 4. Metod Arbetet kommer att utföras med en kvantitativ och en kvalitativ metod. Den kvantitativametoden innefattar den största delen av den empiriska huvudundersökningen och utgörs avinsamlad data från SMHI och Nordpool. LÄS MER

 4. 4. "Uttrycket: det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder funkar inte här" : En fallstudie om kulturellt inkluderande undervisning i friluftsliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Joel Apelros; [2023]
  Nyckelord :Friluftsliv; Teaching; Culture; Inclusion; Social justice; Bourdieu; Friluftsliv; Undervisning; Kultur; Inkludering; Social justice; Bourdieu;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the conditions for the school subject of physical education and health to be more culturally inclusive. This was done examining a case study focusing one teacher's practice of friluftsliv of cross-country ski race with a multicultural student group in elementary school. LÄS MER

 5. 5. Real-time Human Detection using Convolutional Neural Networks with FMCW RADAR RGB data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Phan; Rogelio Medina; [2022]
  Nyckelord :Human Detection; Machine Learning; Convolutional Neural Networks; YOLO; FMCW Radar; Human Detection Evaluation; Människodetektering; Maskininlärning; Neurala faltningsnät; Djupa faltningsnät; YOLO; FMCW Radar; Utvärdering;

  Sammanfattning : Machine learning has been employed in the automotive industry together with cameras to detect objects in surround sensing technology. You Only Look Once is a state-of-the-art object detection algorithm especially suitable for real-time applications due to its speed and relatively high accuracy compared to competing methods. LÄS MER