Sökning: "Väderstad AB"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Väderstad AB.

 1. 1. Underlag till en sälj- och verksamhetsplaneringsprocess inom reservdelar för Väderstad AB : En studie med fokus på klassificering, prognostisering och styrning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Lukas Eveborn; Adam Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Prognostisering; Klassificering; Styrning; Reservdelar; Sälj- och verksamhetsplaneringsprocess;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har den omvärld som tillverkande företag befinner sig i blivit alltmer komplex. Denna ökande komplexitet ställer krav på företaget att ha goda strategier och metoder för att lyckas manövrera i denna omvärld och bibehålla sin konkurrenskraft. LÄS MER

 2. 2. The role of financial and non-financial goals in the make or buy decision at a family firm : A case study on Väderstad AB

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Jönköping University/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Björn Åkerström; Rasmus Skarphagen; [2020]
  Nyckelord :Make or buy decisions; family firm; financial and non-financial goals; manufacturing in-house; outsourcing to external parties; make or buy models;

  Sammanfattning : Background: Make or buy decisions is the most fundamental part in a company’s manufacturing strategy. The decision is complex and involves sacrifices whichever strategy is chosen, and before making the decision the firm should understand and evaluate the trade-offs and comparative costs of manufacturing or outsourcing. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av fröplacering på såmaskin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Anton Järnhester; Max Hahne; [2020]
  Nyckelord :Produktutveckling; CFD; Coandaeffekt; Jordbruk;

  Sammanfattning : Väderstad AB develops and sells agricultural machines in large parts of the world. Their segment includes many different types of machines, several of them being seed drills. The machine that this project focuses on is a seed drill that can plant numerous kinds of seeds, wheat and colza being among them. This machine is named Spirit. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av koncept för fläktdrifter till såmaskiner : Automatisk hydraulfläktsreglering för marknadens traktorer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Anthon Börjesson Porali; Niklas Risberg; [2020]
  Nyckelord :hydraulik; såmaskin; fläkt; reglering; Väderstad AB; parameterstudie; konceptutvärdering; systemmodellering;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på Väderstad AB som tillverkar jordbruksredskap i övre premiumsegmentet av marknaden. I Väderstads såmaskiner finns idag hydrauliskt styrda fläktar som driver pneumatiska funktioner som till exempel transport av utsäde och gödning. LÄS MER

 5. 5. Maskinadapter till CR300-400

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Emil Muhrman; [2020]
  Nyckelord :Adapter; Carrier; kultivator; lantbruk;

  Sammanfattning : Väderstad Ab is a family business established in the 1960: s that manufactures farm equipmentsuch as harrows, cultivators and seeders. This master thesis is done on the disc cultivator Carrier300. Depending on the configuration, Carrier 300-400 can be mounted or trailed, the trailed versioncan be fitted with a CrossBoard. LÄS MER