Sökning: "Väderstad Rapid"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Väderstad Rapid.

 1. 1. Försök med olika såmaskiner vid konventionell sådd och direktsådd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Gustaf Magnusson Kroon; [2015]
  Nyckelord :reducerad bearbetning; harvningsintensitet; såbäddskarakterisering; Rapid; Spirit; SeedHawk; Vieska Metalli;

  Sammanfattning : In this thesis, two studies with different drills were included. In one of the studies two drills were compared: Väderstad Rapid and Väderstad Spirit. In the other study various drills for direct drilling were compared. LÄS MER

 2. 2. Direktsådd under svenska förhållanden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Tobias Wejde; [2011]
  Nyckelord :jordbearbetning; såbädd; uppkomst; ekonomi;

  Sammanfattning : Direktsådd i Sverige är en etableringsmetod som tillämpas i liten omfattning, där endast cirkatvå procent av Sveriges areal direktsås. Syftet med detta arbete var att undersöka direktsåddunder svenska förhållanden. Det utfördes framförallt genom fältstudier, i ett nystartat försök ochi tre pågående försöksserier. LÄS MER

 3. 3. Fröplacering vid hög såhastighet - Väderstad Rapid jämfört med Amazone Cirrus

  M1-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jonas Örde; Anders Rehn; [2009]
  Nyckelord :Väderstad Rapid; Amazone Cirrus; fröplacering; såmaskinskapacitet; sådd vid hög hastighet; såhastighet; uppkomst; sådd;

  Sammanfattning : In today's agriculture efficiency and the capacity of tools and machinery are crucial. In this work we investigate whether it is possible to enhance the capacity of sowing by increasing the work speed of seeders, how seed technology affects seed placement, and if there is any difference between two different brands of seeders and their sow techniques. LÄS MER

 4. 4. Prognostisering av slitdelar : hur ska Väderstad-Verken öka sin servicegrad?

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Erik Sandberg; [2009]
  Nyckelord :slitdelar; service management; prognoser; jordbruksredskap; Väderstad-Verken;

  Sammanfattning : The agricultural plantingmachines are used just a few weeks every year. That means that the supply of service and spare parts have to be good to make the timeliness costs low at the agricultural hard working periods. The machines wear down successivly when they are used. The wear is harder on some parts than the others on a machine. LÄS MER

 5. 5. Slitundersökning för jordbearbetning och sådd

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

  Författare :Claes Rehn; Niklas Staaf; [2008]
  Nyckelord :slitdelar; kultivatorer; rapid; tallriksredskap; kostnader; jordbearbetning;

  Sammanfattning : In this study we try to focus on the costs for wear parts on different type of soil tillage machines and at Väderstad Rapid drilling machine. We have studied some of the leading types of cultivators and disk harrows. Among the cultivators we have investigated Väderstad Cultus, Dalbo Dinkomax, Horsch Tiger and Terrano. LÄS MER