Sökning: "Välfärdsstaten och jämställdhet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Välfärdsstaten och jämställdhet.

 1. 1. Idrottsdeltagande i sex länder: Vilken roll spelar ekonomiskt välstånd och socioekonomisk jämlikhet?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gabriella Pröckl; [2017]
  Nyckelord :välfärdsstaten; postmaterialistiska värderingar; makrostruktur; inkomstfördelning; idrottsdeltagande;

  Sammanfattning : Studien handlar om att ur ett sociologiskt perspektiv, titta på skillnader i idrottsdeltagande mellan tre tvillingpar av länder, dels på aggregerad nivå och dels på skillnader i idrottsdeltagande mellan olika sociala grupper som kön, ålder och utbildningsnivå. Grundtanken är att i mer jämlika och ekonomisk utvecklade länder borde idrottsdeltagandet vara högre och skillnader mellan olika grupper borde vara mindre jämfört med ojämlika och mindre rika länder. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetarkollektivet framställs i de historiska läroböckerna skrivna under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

  Författare :Kristina Töre; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 3.1. Avslutande diskussion De resultat jag kommit fram till i min undersökning av läroböcker i historia skrivna 1922 till och med 1954 inte ger något större utrymme åt striderna fackförening/strejk och den politiska socialismen. LÄS MER

 3. 3. Sambo i välfärdsstaten - : Ett sociologiskt perspektiv på den statliga regleringen av intima relationer med särskild inriktning på frågan om jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Melander Nina; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Som feminist måste man vara pedagogisk" : en diskursanalys av samtal om jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Katarina Djäken; [2006]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsarbete; feminism; kvinnorörelsen; diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka jämställdhet som en samtida svensk diskursordning, med fokus på konflikter mellan olika diskurser inom den. Metoden består av diskursanalys av material från tre fokusgrupper med kvinnor som har erfarenhet av jämställdhetsarbete inom partipolitiken, högskolan och näringslivet. LÄS MER

 5. 5. Corporate Citizenship på svenska

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Kronzell; Daniel Målberg; [2002]
  Nyckelord :Business and economics; Corporate Citizenship; Corporate Social Responsibility; Socialt ansvar; Intressent; Välfärdsstaten; Offentlig sektor; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi tycker oss kunna skönja en utveckling i Sverige där potentialen för företagens sociala ansvarstagande ökat till följd av att den traditionella trygghetsgaranten, staten, alltmer dragit sig tillbaka. Samtidigt konstaterar vi att begreppen som behandlar detta område ofta saknar konkreta förslag på vilka aktiviteter som är lämpliga för företag att ägna sig åt. LÄS MER