Sökning: "Välgörenhetsorganisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Välgörenhetsorganisationer.

 1. 1. När emotionerna tar över : en kvantitativ studie om positiva och negativa emotioners påverkan på attityd och intentioner i en välgörenhetskontext

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Jenny Hedman; Fanny Wassén; [2019]
  Nyckelord :Välgörenhet; Emotionsladdade budskap; Emotioner; Attityder; Intentioner;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker emotionsladdade budskap i annonser för ett välgörande ändamål, vilka väcker positiva emotioner respektive negativa emotioner. Närmare bestämt studeras huruvida dessa emotioner har en direkt påverkan på olika intentioner, och/eller om de medieras av attityden till behovet av hjälp. LÄS MER

 2. 2. ATT SKAPA SKULD OCH MEDLIDANDE FÖR ATT ÖKA DONATIONER - En kvalitativ textanalys av två välgörenhetsorganisationers arbete med storytelling i sina kampanjfilmer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnéa Andersson; Ebba Persson; [2018-09-12]
  Nyckelord :Storytelling; reklam; välgörenhetsorganisationer; marknadisering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ge en fördjupad förståelse för hur storytelling används somkommunikativt grepp bland välgörenhetsorganisationer.Teori: Studiens teoretiska ramverk utgörs av narrativ teori, tillsammans medteori om retorik och semiotik.Metod: Kvalitativ textanalys. LÄS MER

 3. 3. Understanding logistics capabilities in a transition towards supply chain agility in charity retailing : A Minor Field Study on a recovery program forpost-consumer goods in Argentina

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Carolina Myrin; [2018]
  Nyckelord :Charity shop; Charity shop logistics; Supply Chain Agility;

  Sammanfattning : Problem: The interest for sustainable business models is continuously increasing. In recent years closed-loop supply chain management and reverse logistics have gained ground in literature and in practice. One way of giving a product a new life is through charity shops. LÄS MER

 4. 4. Retoriken - ett verktyg för att uppnå legitimitet : En fallstudie om hur UNHCR arbetar med sin externa kommunikation på sociala medier för att skapa samt upprätthålla sin legitimitet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Jessica Stange; Agnes Melin; [2018]
  Nyckelord :Rhetoric; Visual rhetoric; Legitimacy; Strategy; Strategic communication; Digital media; retorik; bildens retorik; legitimitet; strategi; strategisk kommunikation; digitala medier;

  Sammanfattning : Legitimacy is something all organizations aims for and much research has been done on gaining legitimacy among profit-making companies, but much less research has been done on nonprofit organizations and their legitimacy. Therefore this study will address this gap between charity organizations, which are nonprofit companies, and their legitimacy. LÄS MER

 5. 5. Kan positiv och negativ framing tolkas olika vid engångs- och månadsdonation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rebecca Arfwedson; Eleonoora Stenvall; [2017]
  Nyckelord :positiv framing; negativ framing; månadsdonation; marknadsföringsstrategier; intuitivt tankesystem; rationellt tankesystem; Social Sciences;

  Sammanfattning : Välgörenhetsorganisationer använder sig ofta av marknadsföringsstrategier som spelar på mottagarens känslor för att samla in donationer. Fungerar denna strategi, och skiljer det sig åt när det handlar om engångsdonationer eller månadsdonationer? Det antogs vara en skillnad mellan rationella och intuitiva människor där de intuitiva skulle uppleva en psykologisk avtrubbning när de utsattes för en kontinuerlig negativ framing. LÄS MER