Sökning: "Välja skola"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden Välja skola.

 1. 1. Användning av konst i bildundervisningen: möjligheter och hinder : En kvalitativ intervjustudie om användningen av konst i bildundervisningen i årskurs 7–9 och introduktionsprogrammet

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Jonna Lindbom; [2024]
  Nyckelord :Bildundervisning; konst; årskurs 7–9; sociokulturell teori; läroplansteori;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur användandet av konst ser ut i bildundervisningen hos de aktuella bildlärarna i årskurs 7–9 och introduktionsprogrammet samt vilka möjligheter och hinder som finns kopplat till detta. För att få svar på de här frågorna genomfördes en kvalitativ intervjustudie där fem bildlärare och en museilektor deltog. LÄS MER

 2. 2. Vilka attityder till handskrift finns i en lärargrupp? : Intervjuer av lärare i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Per-Johan Svensson; [2024]
  Nyckelord :Analogt skrivande; digitalt skrivande; digitala verktyg; handskrift; skriva för hand; tangentbordsskrivning;

  Sammanfattning : Elever i dagens skola skriver allt mindre för hand i takt med att de digitala verktygen sedan 1980-talet gjorde sitt intåg och meningarna går isär om hur detta påverkar elevernas utveckling. En del menar att skrivandet kräver visuella och taktila stimuli som sker i kontakt med penna och papper för få den bästa läs- och skrivutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 4. 4. ”Läraren har såklart en plan” för hur idrott ska inkludera alla : En kvalitativ studie om inkludering i grund- och gymnasieskolans undervisning avseende elever med invandrarbakgrund.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Boaz Japalwonga; [2023]
  Nyckelord :Skola; Urbana områden; struktur; disciplinering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att retrospektivt undersöka hur lärarstudenter med invandrarbakgrund på gymnastik och idrottshögskolan (GIH) ser på sin egen skolgång i grund- och gymnasieskolan avseende inkludering och lärarens sätt att arbeta med elever med invandrabakgrund. Studiens forskningsfrågor är: Hur upplevde lärarstudenterna det pedagogiska mötet mellan eleverna och läraren i idrott och hälsa? Hur såg relationen ut mellan elev och lärare under lärarstudenternas tidigare skolgång?                Upplever lärarstudenterna att det fanns en tydlig struktur och disciplin under lektionerna i grund- och gymnasieskolan? Metod: Syftet med denna studie är att undersöka och belysa hur manliga studenter med invandrarbakgrund ser på idrott från grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Hur skapas en läskultur? : En kvalitativ studie om hur skolpersonal främjar en läskultur på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Ichoaa; Hanna Andreasson; [2023]
  Nyckelord :Läskultur; läsfrämjande; skönlitteratur; skolmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att fördjupa förståelsen för hur skolledare, lärare och bibliotekarier arbetar för att skapa och främja en läskultur i skolan. Forskningsfrågorna fokuserade på skolledare, lärare och skolbibliotekariens uppfattning om varför elever bör läsa skönlitteratur, skolpersonalens roll i att hantera läskulturen och de utmaningar som läsfrämjande står inför. LÄS MER