Sökning: "Väljare"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet Väljare.

 1. 1. STORSKALIG KORRUPTION OCH NEDMONTERING AV DEMOKRATIN En studie av storskalig korruption bland den exekutiva makten och risken för inskränkningar i mediefriheten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Kjellström; [2022-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ökad nivå av democratic backsliding är något som syns världen över. Tidigare forskning har studerat hur en konsoliderad demokrati skapas och har konstaterat att avsaknad av korruption är en viktig del i byggandet av en stabil demokrati. I denna uppsats undersöks förhållandet mellan korruption och demokrati närmare. LÄS MER

 2. 2. Ett parti söker sin flock. En jämförande studie över de svenska och norska agrarpartierna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adrian Gunnarsson; Victor Nordström; [2022]
  Nyckelord :Centerpartiet; Senterpartiet; Catch-all; Landsbygd; Storstad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks det norska Senterpartiet samt det svenska Centerpartiet. Uppsatsen utgår dels från antologin From farmyard to city square från 2001 och dels från Otto Kirchheimers teori om catch-all-partiet. LÄS MER

 3. 3. KÖNSIDEOLOGI OCH KÖNSSKILLNADEN HOS HÖGERRADIKALA PARTIER En statistisk undersökning om partipositionering och väljarstöd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Acke Holmberg; [2021-02-25]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Statistik; EES; Väljare; Väljarbeteende; Röstningsbeteende; Röstningsmönster; Politiska preferenser; Attityder; Partiposition; Populism; Högerpopulism; Nationalism; Högerradikal; Högerradikala partier; Könsskillnad; Feminism; Könsideologi;

  Sammanfattning : In this bachelor's thesis I explore the effect of radical right populist parties’ (RRP) gender ideology on the European gender gap in RRP voting, with a focus on the RRPs potential electorate of individuals with strong anti-immigrational attitudes. The main method used is linear regression analysis with interaction effects of said party positions, testing both propensity to vote and real vote as dependent variables, with data from European Election Study (EES) 2019. LÄS MER

 4. 4. Stefan, Jimmie eller Jesus? : En kritisk diskursanalytisk studie av fyra nomineringsgruppers valprogram inför kyrkovalet 2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :David Petersen; [2021]
  Nyckelord :Kyrkoval; Svenska kyrkan; valprogram; nomineringsgrupper; kritisk diskursanalys; systemisk-funktionell grammatik; textanalys; visuella processer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll Svenska kyrkan tillskrivs i dagens sekulära samhälle, av olika kyrkopolitiska nomineringsgrupper i deras valprogram. Min ansats är språkvetenskaplig och jag utgår från den kritiska diskursanalysen och den systemisk-funktionella grammatiken, och analyserar fyra kyrkopolitiska nomineringsgruppers valprogram inför kyrkovalet 2017. LÄS MER

 5. 5. Organisationsstruktur och valframgång hos lokala partier. En jämförande intervjustudie av fem svenska kommunpartier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olle Andersson; Adam Karlsson; [2021]
  Nyckelord :politiska partier; kommuner; lokala partier; interndemokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Antalet lokala partier i svenska kommuner har ökat under flera decennier, något som tidigare forskning presenterat flera förklaringar till. Denna studie fokuserar på lokala partiers organisationsstruktur och undersöker genom intervjuer med centrala partiföreträdare hur denna organisationsstruktur kan skilja sig åt mellan lokala partier som har lyckats respektive misslyckats med att upprätthålla ett högt väljarstöd över flera mandatperioder. LÄS MER