Sökning: "Välkommen hem"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Välkommen hem.

 1. 1. Välkommen hit, välkommen hem : Queera röster om Uppsala

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Annie Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :queer; identitet; fenomenologi; platsanknytning; out of place;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur unga queer-personer upplever Uppsala. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv besvaras frågeställningarna ”Hur upplever unga som identifierar sig som queer att bo och leva sina vardagsliv i Uppsala?” och ”På vilket sätt rör man sig i staden och hur påverkar olika platser ens sätt att vara eller uttrycka sig?”. LÄS MER

 2. 2. ”VÄLKOMMEN HEM” eller ”Varmt välkommen till vår levande, öppna citykyrka i Örebro!” : -    En komparativ analys om identifikation på två församlingars hemsidor.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elinor Östlund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Välkommen till biblioteket : En kvalitativ utvärdering av läsfrämjande verksamhet för förstaklassare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kerstin Ydrefors; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här utvärderingen undersöker den läsfrämjande verksamheten Ettorna på Östersunds stadsbibliotek. Ettorna tar emot besök av förstaklassare med målet att välkomna dem till biblioteket. LÄS MER

 4. 4. Välkommen till verkligheten -om självbild, samspel och delaktighet i grundskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :åsa vildblomma; [2012]
  Nyckelord :självbild; samspel; delaktighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med studien är att utforska hur elever som inte nått grundskolans mål för gymnasiebehörighet harupplevt sin skolgång och hur de upplever att skolan har påverkat deras självbild samt vilka möjligheter dehar haft för delaktighet och samspel med andra.Metoden har varit kvalitativa intervjuer och deltagande observationer där två elever på ett LVU-hem harsärskilt studerats. LÄS MER

 5. 5. Välkommen hem till oss! : En studie om varför kunden väljer att bjuda hem ett visst fastighetsmäklarföretag och dess varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Ekstrand; Emelie Palm; [2010]
  Nyckelord :fastighetsförmedling; tjänstemarknadsföring; kundvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att sälja sin bostad är en av det största ekonomiska affärer en privatperson gör i sitt liv. Det kan vara känsloladdat och försäljningen har inte alltid lyckliga orsaker. Säljaren sätter därför stor tilltro och förväntan till den mäklare som får uppdraget att förmedla bostaden. LÄS MER