Sökning: "Välmående"

Visar resultat 1 - 5 av 1572 uppsatser innehållade ordet Välmående.

 1. 1. Förskollärares oro för barn i förskolan : En studie om fenomenet oro och dess innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Lundgren; Caroline Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur förskollärare erfar en känsla av oro i förskolan. Genom att använda en kvalitativ studie, har sex förskollärare med lång arbetslivserfarenhet i förskolan intervjuats. Vårt teoretiska perspektiv har genom arbetets gång varit omsorgsetiken och dess komponenter. LÄS MER

 2. 2. Skrattet är mitt vapen : Syftet med studien var att undersöka skrattets påverkan på manliga och kvinnliga universitetsstudenters upplevda stressnivå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mikael Enbuske; Emelie Nilsson; Rebecca Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :Hälsopromotion; empowerment; socialt stöd; skratt; stress; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : En kvantitativ enkätundersökning genomfördes. Enkäten bestod av frågor om skratt, stress,social tillvaro och upplevelser av att skratta. ​Syfte:​ Syftet med studien var att undersöka hurskratt påverkar universitetsstudenters upplevda stressnivå samt jämföra skillnaden mellan mänoch kvinnor. Sammanlagt deltog 230 studenter. LÄS MER

 3. 3. Elitfotbollsspelare bryter tystnaden kring psykisk ohälsa : En kvalitativ studie av elitfotbollsspelares mentala välmående samt stigmatisering kring svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Joakim Vallgren; Adam Asmundsson; [2020]
  Nyckelord :elitfotboll; elitfotbollsspelare; psykisk ohälsa; stigmatisering; depression; prestationsångest; stöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att leva med långvarig smärta : En litteraturstudie om ett växande folkhälsoproblem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lina Fransson; Maria Vettese; [2020]
  Nyckelord :Acceptans; Erfarenhet; Individuell upplevelse; Kronisk smärta; Långvarig smärta; Strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med långvarig smärta är en individuell upplevelse. För många av de som är drabbade påverkar smärtan hela livsvärlden och vardagen. Detta orsakar inte bara lidande för individen, utan också stora kostnader för samhället. Syfte: Syftet var att belysa hur vuxna individer upplever att leva med långvarig smärta. LÄS MER

 5. 5. Går vägen till närvaro genom skogen? : Effekter av att vistas i skogen på medveten närvaro, känslan av samhörighet med naturen och välmående

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Hedfors; Christian Säll; [2020]
  Nyckelord :naturebased mindfulness; mindfulness; being in nature; forest; nature connectedness; well-being; naturbaserad medveten närvaro; mindfulness; naturvistelser; skog; nature connectedness; välmående;

  Sammanfattning : Det finns ett överväldigande stöd från över 30 års forskning att kontakt med naturen påverkar vårt välbefinnande avsevärt. Utöver kontakt med naturen är det också känt att medveten närvaro ger effekter på välmående. Ett växande intresse finns för kombinationen av medveten närvaro och kontakt med naturen. LÄS MER