Sökning: "Välutvecklad marknad"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Välutvecklad marknad.

 1. 1. Riktad marknadsföring baserad på intresseavvägningen i artikel 6 f) dataskyddsförordningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Teorell; [2018]
  Nyckelord :GDPR; Data Protection; Marketing; Direct Marketing; Integrity; Balance test; Dataskyddsförordningen; Riktad Marknadsföring; Intresseavvägning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I dagens digitala samhälle har personuppgifter blivit en egen valuta, med en komplex och välutvecklad marknad i vilken en omfattande behandling av personuppgifter är en betydande konkurrensfördel. Det är inte ovanligt att företag som hanterar personuppgifter gör så på ett sätt som inskränker den registrerades rätt till privatliv och integritet, genom att analysera beteenden om sexuell eller politisk läggning, hälsa eller annan känslig information. LÄS MER

 2. 2. Utöka återanvändningen av stålstommar genom att projektera för demontering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Malin Lundman; [2016]
  Nyckelord :Projektera för demontering; återanvändning av stålstommar; tillståndsbedömning av stålelement;

  Sammanfattning : Växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur ökar för varje år. Den största orsaken är mängden utsläpp av växthusgaser. Sektorn för bostäder och service står för 40 % av Sveriges totala energiförbrukning. LÄS MER

 3. 3. En historias dolda kraft : en fallstudie på Saltå Kvarn om storytelling och varumärkesuppbyggnad i sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sara Andersson; Pernilla Dahlin; Julia Marcopoulos; [2015]
  Nyckelord :storytelling; sociala medier; kommunikation; varumärke; varumärkesuppbyggnad; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : På en marknad där välutvecklad teknik och kunskap inte längre fungerar som ett konkurrensmedel är det svårt för företag att skapa och tillhandahålla en unik produkt. Med ett starkt varumärke kan företag differentiera sig från andra aktörer med liknande produkter. LÄS MER

 4. 4. Covenants in loan agreements—an analysis of practices within the Swedish high-yield bond sector

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Fors; [2013]
  Nyckelord :Avtalsrätt; associationsrätt; förmögenhetsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A high-yield bond is a financing option for a non-investment grade corporation, enabling it to raise funds on the capital market. In light of harsher conditions for senior financing, the development of a liquid high-yield market for bonds may prove a necessary way forward to ensure global competitiveness for Swedish small and medium-sized enterprises (“SMEs”) that typically relies heavily on bilateral- and syndicated bank loans. LÄS MER

 5. 5. Den lille Krigaren : - En studie om hur svenska SMF kan etablera sig på välutvecklade marknader

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Martin Adler; Love Saltin; [2012]
  Nyckelord :Globalisering; Internationalisering; Resursbaserat synsätt; Etableringsstrategier; Internationellt entreprenörskap; Välutvecklad marknad; Barriärer; SMF;

  Sammanfattning : I denna rapport har vi valt att undersöka hur svenska SMF har gått tillväga för att lyckas etablera sig på en mogen och välutvecklad marknad. Genom att analysera det resursbaserade synsättet samt vilken etableringsform företag har använt sig av vid expansion så har vi haft som syfte att beskriva vilka specifika resurser samt vilken etableringsform som har varit viktigast för företagen när de har tagit beslutet om en expansion. LÄS MER