Sökning: "Vändpunkt"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet Vändpunkt.

 1. 1. “Nånstans så var det som att jag gav mig själv fjärrkontrollen tillbaka” En narrativ studie som lyfter ex-kriminellas upplevelser av sin egen exitprocess från kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nadja Johansson; Sara Wikström; [2020-06-02]
  Nyckelord :exitprocess; ex-kriminell; vändpunkt; kriminalitet; narrativ;

  Sammanfattning : I studien undersöks ex-kriminellas upplevelser av sin egen exitprocess från rollen som kriminell och erfarenheten av att återinträda in i det accepterade samhället igen. Vi utforskade även deras upplevelser kring stöd i processen. LÄS MER

 2. 2. Vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Westberg; Sara Zebardast; [2020-06-02]
  Nyckelord :Exitprocessen; desistance; kriminalitet; vändpunkt; turning point; generativity; knifing off; sociala band; stämpling; stigma;

  Sammanfattning : The purpose of our qualitative study was to look more closely at what the process looks like when an individual wants to leave criminality. Our two research questions highlights the meaningful factors to take a step back from criminality, but we also have one question that highlights what kind of support the individual who wants to leave criminality gets. LÄS MER

 3. 3. "Att leva eller inte leva" : En kvalitativ studie om kvinnors väg mot drogfrihet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Ellen Nilsson; Ylva Johansson; [2020]
  Nyckelord :Missbruk; kvinnor; övergång; avgörande faktorer; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kvinnors erfarenheter av att lämna ett missbruk. Fokus låg på övergången från livet med missbruk till ett drogfritt liv, avgörande faktorer för beslutet om att bli drogfri samt hur drogfriheten har påverkat kvinnornas sociala identitet. LÄS MER

 4. 4. “Man vet inte om man litar på sig själv till slut”. : Hur unga kvinnor upplever och påverkas av psykiskt våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnea Nygren; Julia Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka unga kvinnors upplevelser av psykiskt våld. Trots utbredd forskning om det psykiska våldets orsaker, prevalens och effekter, brister området i narrativa berättelser från de kvinnor som blir utsatta. Fyra kvinnor deltog i studien genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Det dagliga livet efter en stroke : Personens egna upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Moa Ödlund; Maja Högberg; [2020]
  Nyckelord :Dagliga livet; litteraturöversikt; personer; stroke; transition; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och drabbar cirka 25 500 personer varje år. Sjukdomsprocessen går ofta snabbt och leder till både fysiska och psykiska konsekvenser som kan orsaka begränsningar i det dagliga livet. LÄS MER