Sökning: "Vännie Isaksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Vännie Isaksson.

 1. 1. Om eleverna själva får välja : En studie av högstadieelevers attityder till litteraturläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Björk; Vännie Isaksson; [2013]
  Nyckelord :Survey; gender; literary canon; cultural heritage; reading cultures; desire to read;

  Sammanfattning : This essay examines the decline of reading comprehension in Swedish schools, and also aims to provide insight into the debate concerning a literary canon and its usage in schools. While some claim that the literary canon is only a list of irrelevant white dead men which only serves to perpetuate feelings of alienation in, for example, female students, others see it as a means to bring society together using the only literature that stood the test of time. LÄS MER

 2. 2. Dödens kyss : en utredning av den nya vampyren och dess plats som erotisk plattform för unga kvinnor genom fanfiction

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Vännie Isaksson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER