Sökning: "Vänskap hos ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Vänskap hos ungdomar.

 1. 1. Genus & identitet i romanen Björnstad : En genusstudie med ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Adriansson; [2019]
  Nyckelord :Genus; identitet; didaktik; svenskämnet; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur genus skildras i Fredrik Backmans roman Björnstad (2016) samt vilka didaktiska implikationer romanen har för undervisningen på gymnasial nivå. Utifrån genusperspektivet som ser begreppet genus som sociala konstruktioner studerades karaktärernas egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Skolkuratorns många roller – En kvalitativ studie om skolkuratorns mångfacetterade yrke och dennes förhållningssätt till begreppet psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnéa Esborn; Frida Edin; [2015-08-07]
  Nyckelord :Skolkurator; roller; psykisk ohälsa; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : En utredning som gjorts på uppdrag av regeringen visar att psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar. Det är oklart varför, men problemet verkar vara utbrett bland ungdomar och inte endast bland dem som är särskilt utsatta på grund av psykosociala faktorer vilket tyder på att det skett förändringar i offentliga miljöer som berör alla ungdomar, där skolan är ett möjligt exempel (SOU:2006:77;Socialstyrelsen 2013). LÄS MER

 3. 3. Integrationsprojektet Vänner emellan - ett stöd för nyanlända

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Haney Momeni; Ariam Habtom; [2014]
  Nyckelord :integration; friendship; interaction; new arrival; social bonds.; Integration; Vänskap; Interaktion; Nyanländ; Sociala band.;

  Sammanfattning : Vänner emellan är ett integrationsfrämjande projekt i Halmstad kommun som riktar sig till nyanlända ungdomar. Verksamheten strävar efter ett mål, där en vänskapsrelation ska skapas mellan nyanlända och etablerade svenskar. Denna relation ska så småningom underlätta de nyanländas situation som ny i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Snöskotern är min bästa vän : En undersökning om fritidskulturen bland ungdomar på Svalbard

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Thomas Johansson; [2012]
  Nyckelord :Fritidskulturer; ungdomar; identitet; habitus; Kasam;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Denna studie är en ungdomsundersökning genomförd i Longyearbyen på Svalbard, som syftar till att undersöka fritidskulturer hos ungdomar mellan 14-19 år. Ungdomarna ger sin syn på tillvaron i förhållande till sig själva och sin omgivning och beskriver fritidskulturen och de möjligheter till personlig utveckling som finns. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars elektroniska kommunikation och dess betydelse för sociala relationer

  Kandidat-uppsats, Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Linda Björkman; Sofia Jageklint; Eva Lindgren; [2008]
  Nyckelord :Kommunikation; Vänskap hos ungdomar; Mänskliga relationer; Chatt; Elektroniska diskussionsgrupper;

  Sammanfattning : Tidigare undersökningar har visat att ökat datoranvändande resulterade i minskat socialt umgänge. Denna studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning ungdomar kommunicerar med varandra genom olika elektroniska medel, samt vilken betydelse denna kommunikation har för deras olika vänskapsrelationer. LÄS MER