Sökning: "Vänskap"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet Vänskap.

 1. 1. Fångad i internätet: en kvantitativ studie om sociala medier, upplevd självkänsla och vänskapsrelationer hos gymnasieungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Katarina Theander; Adam Sääf; [2022]
  Nyckelord :friendship; self-esteem; social medias; självkänsla; sociala medier; vänskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : More than half of the world’s population use social media today in different contexts and the usage increases every year. Perceived self-esteem and friendships influence how we as humans relate to each other and are affected by the growth of social medias. LÄS MER

 2. 2. Distansundervisningens påverkan på studenters studier samt möjligheter till att skapa sociala kontakter. - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Asiya Abdi; Nefya Yilmaz; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: Digitalisering; campus; ensamhet; vänskap; sociala kontakter; studievänner; Covid-19; motivation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Utgångspunkten för denna studie har varit att skapa en förståelse för hur studenter har påverkats av Covid-19 och därmed digitala studier. Vidare har vi haft som utgångspunkt att skapa en förståelse för hur den enskilda studentens möjligheter till att skapa sociala kontakter har påverkats under denna tid. LÄS MER

 3. 3. LET’S BE FRIENDS - En fallstudie av Estrids kommunikation på Instagram och unga kvinnors uppfattning av den.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Bergman Asp; Anna Mases; [2021-03-04]
  Nyckelord :Autenticitet; Entification; Instagram; Kommunikation; Marknadsföring; Personlig marknadskommunikation; PR-strategi; Relationsskapande Sociala medier; Tolkning; Företag; Vänskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Estrids personliga och relationsskapandekommunikation på Instagram uppfattas av unga kvinnor.Teori: Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som består av teorier om tolkning,relatering, värderingar och social identifikation. LÄS MER

 4. 4. VILKEN RELATION – NÄRA VÄNELLER KÄRLEKSINTRESSETPRIORITERAR SPELAREN I SPEL?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :David Byström; [2021]
  Nyckelord :kompanjon; vän; vänskap; kärleksintresse; romans; relation; arketyp; personlighet; NPC; datorspel;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på spelarens känsla av prioritering mellan olika spelkaraktärer med fokuset på valet mellan en bästa vän eller ett kärleksintresse då dessa typer av relationer är en sådan central aspekt till spelarens upplevelse. För att undersöka detta har det utvecklats ett textbaserat spel där 10 deltagare blev uppdelade i två grupper i en kvalitativ studie där de behövde välja mellan en bästa vän eller ett kärleksintresse inom olika scenarion där den enda skillnaden mellan versionerna var vilken karaktär som var vännen eller kärleksintresset. LÄS MER

 5. 5. Kvinnlig vänskap i Gotisk Litteratur : En komperativ studie av Gillian Flynns Gone Girl och Daphne du Mauriers Rebecca

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Wilma Holmestrand; [2021]
  Nyckelord :Female Gothic; Gone Girl; Kvinnlig gotik; Kvinnlig vänskap; Gotisk litteratur; Gotik; Rebecca; Modern gotik; Nutida gotik; Kvinnliga relationer; Dubbelgångare;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the meaning and importance of the female friendship within Ellen Moers tradition and theory regarding the female gothic. In this essay, I argue that the female friendship has played an important role in the portrayal of the Gothic fiction as socially critical of women’s position in the society, mainly by examining the two works Rebecca by Daphne du Maurier and Gone Girl by Gillian Flynn. LÄS MER