Sökning: "Vänskap"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet Vänskap.

 1. 1. LET’S BE FRIENDS - En fallstudie av Estrids kommunikation på Instagram och unga kvinnors uppfattning av den.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Bergman Asp; Anna Mases; [2021-03-04]
  Nyckelord :Autenticitet; Entification; Instagram; Kommunikation; Marknadsföring; Personlig marknadskommunikation; PR-strategi; Relationsskapande Sociala medier; Tolkning; Företag; Vänskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Estrids personliga och relationsskapandekommunikation på Instagram uppfattas av unga kvinnor.Teori: Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som består av teorier om tolkning,relatering, värderingar och social identifikation. LÄS MER

 2. 2. Kvinnlig vänskap i Gotisk Litteratur : En komperativ studie av Gillian Flynns Gone Girl och Daphne du Mauriers Rebecca

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Wilma Holmestrand; [2021]
  Nyckelord :Female Gothic; Gone Girl; Kvinnlig gotik; Kvinnlig vänskap; Gotisk litteratur; Gotik; Rebecca; Modern gotik; Nutida gotik; Kvinnliga relationer; Dubbelgångare;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the meaning and importance of the female friendship within Ellen Moers tradition and theory regarding the female gothic. In this essay, I argue that the female friendship has played an important role in the portrayal of the Gothic fiction as socially critical of women’s position in the society, mainly by examining the two works Rebecca by Daphne du Maurier and Gone Girl by Gillian Flynn. LÄS MER

 3. 3. Identitet, kärlek och jämställdhet : En litteraturstudie gällande sexualitet och relationsundervisningen för svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kamel Aoudeh; Frida Fallgren; [2021]
  Nyckelord :Relationer; vänskap; identitetsbildande faktorer; didaktiskt verktyg; svenska som andraspråk; litteraturläsning;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar möjligheten att använda Jonas Hassen Khemiris Allt jag inte minns (2015) och Marjaneh Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill (2005) som undervisningsunderlag i förhållande till sexualitet och relationer i svenska som andraspråk på gymnasiet. Studien utgår ifrån en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Värdegrund i barnböcker : en kvalitativ textanalys

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Österlie; [2021]
  Nyckelord :Children s books; gender equality; preschool; values; Barnböcker; förskola; jämställdhet; värdegrund;

  Sammanfattning : Det här är en studie som handlar om barnböckers innehåll. Syftet med studien var att synliggöra olika värdegrundsaspekter som finns i barnböcker i förskolan. Fokus var jämställdhet med ett särskilt fokus på stereotypa könsmönster. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av beröring i slutenvården. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Matilda Ekelund; Axel Reinholtz; [2021]
  Nyckelord :Beröring; kommunikation; patientperspektiv; sjuksköterskan; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation inom vården handlar främst om överföring av information, vilket kan ske både verbalt och icke-verbalt. Inom slutenvården är kommunikationen nödvändig för att tillgodose personliga behov, försäkra patientens hälsa samt för att samarbeta mellan professioner. LÄS MER