Sökning: "Vänskap"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade ordet Vänskap.

 1. 1. Maskulinitetsuttryck i Encrochatkonversationer : En diskurspsykologisk analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Vanessa Malmström; Jorinde Van Dongeren; [2023]
  Nyckelord :Masculinity; Homosociality; Organized Crime; Encrochat; maskulinitet; homosocialitet; organiserad brottslighet; Encrochat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur maskulinitet uttryckte sig i chattmeddelanden mellan män involverade i organiserad brottslighet i Stockholm. Vi tillämpade en diskurspsykologisk analysmetod på ett datamaterial som bestod av 500 sidor chattkonversationer från fem slumpmässigt valda personer, vilka alla blivit dömda för brott kopplade till organiserad brottslighet inom samma brottmål. LÄS MER

 2. 2. "But they do not suffer less because they have no words" : En analys av djurrätt i Black Beauty och Charlotte's Web

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Amanda Sörbom; [2023]
  Nyckelord :Djurrätt; Black Beauty; Charlotte s Web; Critical Animal Studies; Ekokritik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur djurrättstankar skildras i de två välkända barnböckerna Black Beauty och Charlotte’s Web. Uppsatsen utgår ifrån frågeställningar som fokuserar på hur relationen mellan djur och människa ser ut,hur djurrättstankar kommuniceras i böckerna och vilka likheter/skillnader det finns i behandlingen av djuren i de båda böckerna. LÄS MER

 3. 3. Den virile mannen : Visuell representation av manlig intimitet i relation till patriarkala normer för manlig vänskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Helena Ljunggren; [2023]
  Nyckelord :Kroppsspråk; maskulinitet; homoerotisk blick; manliga blicken; musikvideo; The Blaze; bromance; perfomativt genus;

  Sammanfattning : This essay explores male intimacy in popular culture, specifically focusing on how the visual representation of male intimacy in The Blaze's music video Virile can be interpreted in relation to male friendship within patriarchal norms of masculinity in music videos through a western perspective. The method used was semiotic film analysis and theories of body language and representation to analyze the material, which was divided into stages based on dramaturgy. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av djurassisterad terapi hos personer med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nicole Sköld Herrera; Victoria Norell; [2023]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; Experiences; Mental health; Nursing care; Djurassisterad terapi; Omvårdnad; Psykisk ohälsa; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Djur tjänar som lojala och betydelsefulla följeslagare, som förser oss med villkorslös kärlek, tillgivenhet, och kamratskap. Varje människa är unik och ska bemötas efter sina förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Mellan isolering och integration : En kvalitativ studie kring social isolering och integrering bland unga invandrare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Oliwia Dudzinska; [2023]
  Nyckelord :Social integration; Invandrare; Social isolering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Integration och invandrare eller social isolering bland invandrare är ett ämne för diskussion. Med den senaste tidens ankomst av ett stort antal invandrare till Sverige är det värt att fokusera på olika aspekter när det gäller assimilering av invandrare på en ny plats. LÄS MER