Sökning: "Vänskapsband"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Vänskapsband.

 1. 1. Idrotten som (o)hälsofrämjande arena? : En intervjustudie om kroppskultur, jargongen och social struktur inom ishockey

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mathias Angelin; [2018]
  Nyckelord :Violence; Hockey; Jargon; Norms; Masculinity; Våld; Ishockey; Jargong; Normer; Manlighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Främjande av fysisk aktivitet är ett av de elva folkhälsopolitiska målen i Sverige. Ishockey är en av Sveriges största idrotter med över 90 000 utövare. LÄS MER

 2. 2. Parents and Peers: The Social Context of Interpersonal Relationships that Predict Changes inDelinquent Behavior

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Alejandra Navarro-Andersson; Helene Edhammar; [2018]
  Nyckelord :Adolescent; parent-child relationships; peer relationships; delinquency; problem behavior.; Ungdomar; förälder-barn relation; Vänskapsband; delinkvent beteende eller problembeteende; mamma och pappa.;

  Sammanfattning : Delinquent behavior is often a consequence of complex interactions between social contexts. In this study, we examined if the quality of relationships with mothers or fathers and relationships with delinquent peers predicted change in adolescents’ delinquent behavior. LÄS MER

 3. 3. Idrotten som (o)hälsofrämjande arena? : -En intervjustudie om kroppskultur, jargongen och social struktur inom ishockey

  Magister-uppsats,

  Författare :Mathias Angelin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Främjande av fysisk aktivitet är ett av de elva folkhälsopolitiska målen i Sverige. Ishockey är en av Sveriges största idrotter med över 90 000 utövare. LÄS MER

 4. 4. Varför blir det så känsligt? : Om ansvar och profession inom förskolans arbetslag utifrån ett maktperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Cinber; Elin Juuso; [2017]
  Nyckelord :Ansvar; arbetslag; förskollärare; maktperspektiv; profession;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa förståelse för hur förskollärarens förtydligade ansvar och uppdrag hanteras inom förskolans arbetslag genom att utifrån ett maktperspektiv analysera en kommuns interna rapport kring ansvarsfördelning i förskolans arbetslag. Examensarbetet behandlar de mekanismer som påverkar ansvarsfördelning och professionssträvanden inom förskolans arbetslag. LÄS MER

 5. 5. Humanitär hjälp och människosmuggling - Straffbar humanitet i utlänningslagen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Nyström Eklund; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; människosmuggling; straffbar humanitet; humanitär hjälp; utlänningslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konflikten i Syrien har resulterat i en av de största flyktingkatastroferna på senare tid. I brist på lagliga flyktvägar till Europa, tvingas flyktingar anlita människosmugglare för att fly krig i sitt hemland. De tvingas ofta betala stora summor pengar för den riskfyllda resan över Medelhavet och vidare genom Europa. LÄS MER