Sökning: "Vänsterpartiet"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet Vänsterpartiet.

 1. 1. POSITIONSFÖRFLYTTNING I EU-FRÅGAN - En analys av hur MP, V och SD uttrycker sig om EU i samband med att de avlägsnat kravet på EU-utträde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Lundgren; [2022-02-02]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; Vänsterpartiet; Euroskepticism; Europeiska Unionen; partiompositionering; Sweden Democrats; Swedish Green Party; Swedish Left Party; Euroscepticism; European Union; EU; party position change;

  Sammanfattning : The Swedish Green Party, the Swedish Left Party and the Sweden Democrats are the only political parties that have shifted from advocating for Sweden to leave the European Union to accepting the Swedish EU-membership in the past 15 years. Previous research in this field has focused on explaining how different political parties position themselves towards, or express their views on, the European Union. LÄS MER

 2. 2. Skjutvapenvåldet – Är Sverige i kris och vem hålls ansvarig? : Det politiska spelet i debatten om skjutningarna och dödsskjutningarna inom gängkriminella miljöer mellan regeringen och oppositionen

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mikaela Jacoub; [2022]
  Nyckelord :Sweden; firearm-related violence; criminal gangs; framing; framing contests; crisis; accountability; crisis exploitation;

  Sammanfattning : In Sweden, there is an intense and politicized debate about the phenomenon of firearm-related violence by criminal gangs, especially among Sweden's parliamentary parties. The purpose of the following study is to explain how a phenomenon is constructed and managed politically by the government and the opposition. LÄS MER

 3. 3. Politisk förändring inifrån förvaltningen - partiernas syn på miljöaktivism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nicodemus Adsersen; Olof Westin; [2022]
  Nyckelord :Miljöaktivism; Förvaltning; Demokratisk legitimitet; Svenska riksdagsparti; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsatsen undersöker huruvida fyra svenska riksdagspartier anser att miljöaktivister med handläggande makt, det vill säga tjänstemän som har ett personligt engagemang i miljöfrågan och som på diverse sätt arbetar inifrån för att uppnå positiva resultat gentemot denna, är demokratiskt legitimt. Partierna som studerades är Sverigedemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. LÄS MER

 4. 4. Etik, politik och pornografi : En jämförande innehållsanalys av två motioner med syftetatt utreda och reglera pornografin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sofia Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :pornografi; etik; religionsundervisning; Vänsterpartiet; Kristdemokraterna; sexologi;

  Sammanfattning : Ur ett didaktiskt perspektiv så är det nu mera viktigt för alla lärare att kunna diskutera sexualitet, samtycke och relationer. Denna studie syftar till att genomföra en komparativ innehållsanalys av två motioner med syftet att reglera eller förbjuda pornografin. Syftar är inte på att argumentera mer för ett partis motion än den andra. LÄS MER

 5. 5. Sveriges ansvar eller inte? - En kvalitativ idéanalys av Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas politik för EU-migranter i Sverige

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Lindstén; Eric Johansson; [2022]
  Nyckelord :EU-migranter; Vänsterpartiet; Sverigedemokraterna; euroskepticism; kosmopolitanism; nationalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett resultat av den Europeiska unionens utvidgning är att migration från unionens fattigare länder blivit ett vanligt fenomen. Den här studien undersöker euroskepticism och euroskeptiska oppositionspartier i Sverige, med fokus på Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och de idéer som ligger till grund för deras föreskrivna politik i frågan. LÄS MER