Sökning: "Vänsterpartiet"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet Vänsterpartiet.

 1. 1. NARRATIVET OM EU I DEN SVENSKA PARTIPOLITIKEN - Hur svenska politiska partier uttrycker sig om EU

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anthony Oram; [2021-04-15]
  Nyckelord :EU; partier; euroskepticism; eurofilism; Sverigedemokraterna; Liberalerna; Vänsterpartiet; narrativ; berättelse; aktör; ondska och godhet; protagonist och antagonist;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to research how Swedish political parties (the Liberals, the LeftParty and the Sweden Democrats) express themselves towards the European Union betweenthe years 2014-2019 through a narrative perspective. Did these political parties expressEurosceptic or Europhilic sympathies are what these political parties deem as good and evilthrough an EU perspective and how the EU's role changed during this period. LÄS MER

 2. 2. Which side are you on? : Kvalitativ idéanalys av Vänsterpartiets valmanifest genom tiderna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johannes O'Rourke Drevfjäll; [2021]
  Nyckelord :Socialism; Marxism; Feminism; Andrew Heywood; Vänsterpartiet; SSV; Neomarxism;

  Sammanfattning : This essay compares two party programmes with each other, both of the programmes are from the Swedish party Vänsterpartiet. The first program was written in 1917 and the second is the latest form 2018. LÄS MER

 3. 3. Prediktion av svenska riksdagsval : En kvantitativ studie med bayesianska regressionsmodeller

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Gustav Olsson; Manne Ölfvingsson; [2021]
  Nyckelord :Valprediktion; Bayesiansk statistik; Sveriges riksdag; Strukturella regressionsmodeller; Rstan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera olika residualfördelningar i samband med skapande av modeller föratt predicera valresultat till Sveriges riksdag. Modellerna inkluderar olika typer av t-fördelningar,gammafördelningen samt normalfördelningen som används som referensmodell från en tidigare studie. LÄS MER

 4. 4. Hårdare tag? Moderaternas, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets konstruktioner av ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Siri Davall; Meeri Torell; [2021]
  Nyckelord :young offenders; perspective analysis; claims-making; social constructionism; The social democrats; The moderate party; The left party unga lagöverträdare; perspektivanalys; anspråksformulering; social konstruktivism; Socialdemokraterna; Moderaterna; Vänsterpartiet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to illustrate how youth crime is constructed by three different political parties in Sweden; Moderaterna, Socialdemokraterna and Vänsterpartiet. The data in this study consists of several official political documents such as interpellations, motions and proposals. LÄS MER

 5. 5. Väljarbeteende i rurala och urbana områden : En kvantitativ studie om platsens och socioekonomiska faktorers betydelse för väljarbeteende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Monika Brodzinska; [2021]
  Nyckelord :väljarbeteende; socioekonomiska faktorer; urbaniseringsgrad; rural; urban;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker urbaniseringsgradens och socioekonomiska faktorers betydelse för väljarbeteende i riksdagsvalet 2018. För att undersöka möjliga samband har valresultaten från riksdagsvalet 2018 undersökts tillsammans med urbaniseringsgraden som har definierats utifrån Stockholm Kommuner och Regioners kommungruppsindelning från 2017, men även socioekonomiska faktorer såsom arbetslöshet, årlig medianinkomst (angiven i 1000 kronor) och högre utbildning. LÄS MER