Sökning: "Värdeaktier"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Värdeaktier.

 1. 1. VÄRDEINVESTERING PÅ EN HÅLLBAR MARKNAD : En analys av värde- & tillväxtaktier från stora hållbara företag i Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Gunnarsson; Linnea Berglund; [2019]
  Nyckelord :Effektiva Marknadshypotesen; EMH; ESG; Hållbarhet; Riskjusterad avkastning; Tillväxtaktier; Värdeaktier; Värdeinvestering;

  Sammanfattning : Lönsamheten hos olika typer av aktier har länge intresserat både investerare och företag. Detta intresse sträcker sig även till många akademiker och forskare, där en del kunnat påvisa att så kallade värdeaktier kan generera en högre avkastning jämfört med marknaden och tillväxtaktier. LÄS MER

 2. 2. Piotroski som investeringsstrategi : Test och utveckling av F_SCORE

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :John Johannesson; Jacob Svensson; [2019]
  Nyckelord :Fundamental analysis; value stocks; efficient market hypothesis; Piotroski; F_SCORE; Fundamental analys; värdeaktier; effektiva marknadshypotesen; Piotroski; F_SCORE;

  Sammanfattning : This paper uses a fundamental investment strategy model developed by Piotroski (2000), called F_SCORE. The model uses accounting-based ratios applied for portfolios of high book-to-market firms. The aim of the study is to test the model for the US stock market during the years 1998-2015, as well as to develop it. LÄS MER

 3. 3. Marknadens långsiktiga reaktion efter aktieåterköp : - Högre avvikelseavkastning för värdeaktier jämfört med tillväxtaktier?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Svensson; Carl-Henrik Dalvik; [2018]
  Nyckelord :värdeaktier; tillväxtaktier; aktieåterköp; avvikelseavkastning; abnormal avkastning; undervärdering; underreaktion;

  Sammanfattning : Tidigare studier på olika marknader observerar positiv avvikelseavkastning på lång sikt efter aktieåterköp, vilket kan förklaras av att återköp generellt drivs av undervärdering samt att marknader underreagerar på information om återköp. När företag delas in i grupper av värde- och tillväxtaktier har en högre positiv avvikelseavkastning observerats för värdeaktier som mer troligt drivs av undervärdering vid återköp. LÄS MER

 4. 4. Mekanisk strategi på den nordiska aktiemarknaden : En kvantitativ studie där kombinationer av värdeaktier och momentum utreds

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johan Anundsson; Anna Nordqvist; [2018]
  Nyckelord :EBIT; EV; Sales; Momentum; Värde; Mekanisk; Strategi; Anomali; Alfa; Värdeaktie; värdepremie;

  Sammanfattning : Debatten kring huruvida det är möjligt att överavkasta aktiemarknaden över tid har existerat i många år. Forskare som Eugene Fama (1965) konkluderar att aktiemarknader i allmänhet är effektiva och menar att högre avkastning inte kan genereras utan ökat risktagande. LÄS MER

 5. 5. Better safe than sorry : en empirisk studie av investeringsstrategier på Stockholmsbörsen och Micro-cap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johannes Ferretti Lundgren; Alban Saliuku; [2018]
  Nyckelord :value stocks; growth stocks; investment strategies; P E; P B; Micro-cap; Stockholm Stock Exchange; värdeaktier; tillväxtaktier; investeringsstrategier; P E; P B; Micro-cap; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : År 2007-2008 inträffade finanskrisen vilket skapade oro på den finansiella marknaden. Oron återspeglades i antalet svenska aktieägare som minskade successivt fram till år 2014. Därefter fram till idag visar statistiken att svenska aktieägare blir fler för varje år som går. LÄS MER