Sökning: "Värdeappropriering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Värdeappropriering.

 1. 1. Den komplexa förhandlingskonsten - En ledares nyckel till framgångsrik värdeappropriering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Per Stenius; Marcus Ingemansson; Carl-Oscar Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Värdeappropriering; Förhandlingsstyrka; Ledare; Organisation; Resursbaserat perspektiv; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur och vilka ledarskapsbaserade förhandlingsstyrkor som påverkar VD:s värdeappropriering i komplexa firmor. Vi föreslår att variablerna VD:s förmåga till enhetligt agerande i komplexa firmor, VD:s kontroll över information i komplexa firmor, och VD:s utbyteskostnad i komplexa firmor påverkar värdeapproprieringen positivt medan variabeln VD:s utträdeskostnad i komplexa firmor påverkar VD:s värdeappropriering negativt i komplexa firmor. LÄS MER

 2. 2. Änglar och Entreprenörer- En studie om värdeskapande och värdeappropriering i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Jacobson; Hedvig Winsa; Ellen Olsson; [2017]
  Nyckelord :Value creation; value appropriation; business angels; entrepreneurs; värdeskapande; värdeappropriering; affärsänglar; entreprenörer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Änglar och entreprenörer - En studie om värdeskapande och värdeappropriering i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer Seminariedatum: 2017-06-02 Ämne/kurs: FEKH19 Examensuppsats Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp Författare: Johanna Jacobson, Ellen Olsson & Hedvig Winsa Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Värdeskapande, värdeappropriering, affärsänglar, entreprenörer. Syfte: Studien ämnade att undersöka hur värde skapas samt approprieras i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer. LÄS MER

 3. 3. Humankapitalets mobilitet: Varför stannar personalen i en kunskapsintensiv professionell organisation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Månsson; Johannes Bokesten; Alexander Lindgren; [2013]
  Nyckelord :Humankapital; Konkurrensfördelar; Resursmobilitet; Värdeappropriering; Kunskapsintensiva organisationer; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Strategiska förutsättningar för prissättningsstrategier

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Johannesson; Anna Ravn-Holm; [2012]
  Nyckelord :Pricing; Pricing strategies; Pricing capability elements; Value Appropriation; Deregulated markets; Business and Economics; Business and Economics;

  Sammanfattning : Branschen för personlig assistans präglas av minskade lönsamhetsmarginaler och en intensifierad konkurrens. Detta har skapat en marknadssituation där värdeappropriering blir en central förmåga för aktiebolagen. LÄS MER