Sökning: "Värdeförstörande"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Värdeförstörande.

 1. 1. Hur många kyssta grodor förvandlas till prinsar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Edvardsson; Henrik Hultquist; Adam Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Shareholder-value; Value-destroying; Listed Companies; Multiple Regression; Företagsförvärv; Aktieägarvärde; Värdeförstörande; Börsnoterade bolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade företag är värdeförstörande. Målet är att jämföra den allmänna uppfattning om att 60-80% av förvärven är värdeförstörande med hur det ser ut på den svenska marknaden. Studien har en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Kundengagemang genom sociala kanaler : Värdeskapande eller värdeförstörande?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Andersson; Fredrik Björnsson Spets; [2019]
  Nyckelord :Kundengagemang; CRM; SCRM; Värdeskapande; Värdeförstörande; Value co-creation; Value co-destruction; Sociala medier; Sociala kanaler; Online kanaler;

  Sammanfattning : Som följd av den digitala och teknologiska utveckling som genomsyrat 2010-talet, har konkurrensen bland företag ökat, då det blivit lättare för konkurrenter att träda in på marknaden. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit att företag blivit mer motiverade att implementera olika strategier för att bygga en djupare relation till sina kunder, för att få dem att stanna kvar hos dem istället för att välja en konkurrent. LÄS MER

 3. 3. Returhantering som potentiellt värdeförstörande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ludvig Blomqvist; Jesper Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; e-handel; värdeskapande; värdeförstörande; tjänster; service; return management.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien belyser hur returhantering behöver inkludera kundens perspektiv. Returhantering grundas idag utifrån effektivisering av returer och lönsamhet. Det finns behov av kundens perspektiv i returhanteringen för möjligheten av att förstå hur värde skapas och förstörs. LÄS MER

 4. 4. Finanskrisens påverkan på företagsförvärvens värdeskapande : En studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Fredrik Klinghag; [2018]
  Nyckelord :Bolagsstyrning; Eventstudie; Finanskrisen; Företagsförvärv; Värdeskapande; Förvärvarens avkastning;

  Sammanfattning : Trots att finanskrisen 2008 tog sin början i USA till följd av en övervärderad och överbelånad bostadsmarknad, kritiserades många bolagsstyrelser världen över för krisens breda spridning och utveckling. På grund av kritiken skapades nya riktlinjer inom bolagsstyrningen, vilket också medförde klara förbättringar i bland annat företags riskhantering vid större investeringsbeslut. LÄS MER

 5. 5. Jakten efter den optimala budpremien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Norgren; Thea Nyrell; Sigrid Mitteregger; [2018]
  Nyckelord :Budpremiens Storlek; Påverkansfaktorer; Förvärv; Norden; Värdeförstörande; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka olika faktorers påverkan på budpremiens storlek vid svenska-, norska- och finska publika företagsförvärv. Vidare syftar studien till att urskilja vilka faktorer som har en signifikant korrelation med budpremien för att bidra till en förklaringsmodell, med ambitionen om att minska värdeförstöring i samband med förvärv. LÄS MER