Sökning: "Värdeförstörande"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Värdeförstörande.

 1. 1. Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sanna Bengtsson; Linnea Svensson; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; värde; värdeskapande; värdeförstörande; rektor och skolpersonal.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde. Författare: Linnea Svensson och Sanna Bengtsson. Handledare: Elin Bommenel. Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, Lund Universitet, Campus Helsingborg. LÄS MER

 2. 2. Supportrar, en tillgång eller risk? : En kvalitativ studie om ishockeysupportrars medverkan i värdeskapande och värdeförstörande aktiviteter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Axel Almqvist; Andreas Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :Value co-creation; value co-destruction; supporters; Samskapande av värde; samförstörelse av värde; supportrar;

  Sammanfattning : Within sports, supporters are an essential actor for how the experience at the stadiums will turn out during games. They are the primary customers while also being a part of the experience for everyone else consuming the sport. LÄS MER

 3. 3. Hur många kyssta grodor förvandlas till prinsar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Edvardsson; Henrik Hultquist; Adam Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Shareholder-value; Value-destroying; Listed Companies; Multiple Regression; Företagsförvärv; Aktieägarvärde; Värdeförstörande; Börsnoterade bolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade företag är värdeförstörande. Målet är att jämföra den allmänna uppfattning om att 60-80% av förvärven är värdeförstörande med hur det ser ut på den svenska marknaden. Studien har en deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Svårigheter i att uppskatta synergier vid utländska företagsförvärv : En studie av svenska företags förmåga att uppskatta synergier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Davidsson Carl; Rodell Christoffer; [2020]
  Nyckelord :Företagsförvärv; utländska företagsförvärv; synergier; träffsäkerhet; offentliga uppköpserbjudanden; kapitalkostnad;

  Sammanfattning : I studien undersöks om det är svårare för svenska börsnoterade företag att uppskatta synergier vid utländska förvärv. Undersökningen tillämpar eventstudiemetoden för att beräkna träffsäkerheten i företagens synergiestimat, men använder den på ett mindre underlag. LÄS MER

 5. 5. Förändrat leveranssamhälle: e-handlens konsekvenser på leveransinfrastrukturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Nordlund; Ludvig Nordh Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Leveranssamhälle; Paketbox; Värdesamskapande; Värdeförstörande; S-D logik; Servicelandskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar förändring i val av handelskanal vilket har givit en tillväxt i e-handeln men även minskning av postbrev. Med denna förändring har övergång från brevinkast till fastighetsboxar endast delvis och tillfälligt lättat på problemen postmarknaden står inför. LÄS MER