Sökning: "Värdegrunden"

Visar resultat 1 - 5 av 413 uppsatser innehållade ordet Värdegrunden.

 1. 1. "Det sitter lite i ryggmärgen" : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares arbete och deras uppfattningar om hur förutsättningar i förskolan påverkar värdegrundsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Felicia Grill; Kim Bivall; [2022]
  Nyckelord :Value-based work; diversity; conditions in preschool; preschool teacher; preschool; Värdegrundsarbete; mångfald; förutsättningar i förskolan; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver värdegrundsarbetet i förskolans utbildning. Intentionen är även att belysa förskollärares uppfattningar om hur förutsättningar i förskolan påverkar arbetet med att skapa en förståelse för olika värden och den mångfald som finns i samhället. LÄS MER

 2. 2. Lätt att göra rätt? - en kvalitativ studie om häktespersonals omsättning av Kriminalvårdens värdegrund i praktiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Bektic; Josefine Larsson; [2021-08-25]
  Nyckelord :kriminalvården; häkte; värdegrund; etik; omsättning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur häktespersonal inom Kriminalvården upplever att verksamhetens etiska värdegrund omsätts i praktiken, samt om det vägledande arbetshäftet för etikarbete inom Kriminalvården används i det dagliga arbetet. Empirin utgjordes av sex semistrukturerade intervjuer med kriminalvårdare som arbetar på häkten runt om i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesidentifikation i reklamfilm : En filmanalys om miljö och scenografi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emilie Forsgren; [2021]
  Nyckelord :Annonsering; reklam; semiotisk; varumärkesstrategi; marknadsföring; värderingar.;

  Sammanfattning : Fler företag etablerar sig på marknaden där de erbjuder liknande produkter och tjänster.För att skapa ett mervärde till kund kan reklamskapare i marknadskommunikationvisualisera detta i form av attityder. Uppsatsen syftar till att undersöka användandet avmiljöer och scenografi i reklamfilm för att stärka varumärkesidentifikation. LÄS MER

 4. 4. Lågstadiets demokrati och värdegrund i och omkring ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :democracy; values; primary school; conditions; curriculum; syllabus; textbooks; teacher´s speeaches on democracy and values; demokrati; värdegrund; lågstadiet; betingelser; läroplanen; kursplanen; läroböcker; lärares tal om demokrati och värdegrund;

  Sammanfattning : Skolan har ett viktigt arbete i att förbereda eleverna för ett liv i vårt demokratiska samhälle och utbilda dem till goda medborgare med kunskaper om demokrati och värdegrund vilket ska leda till att de ska kunna verka för dessa. Förskning kring demokrati och värdegrund är främst riktad mot grundskolans högre år och gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Värdegrundsarbete med inriktning mot skolans tidigare år –En komparation av Pippi Långstrump och Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jessica Landberg; Linnea Wilén; [2021]
  Nyckelord :Värdegrund; barns rättigheter; dagens samhälle; Pippi Långstrump; tio kompisböcker; barnkonventionen; critical literacy;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar Linda Palms material Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen (2014) och Astrid Lindgrens Pippi Långstrump (1945). Detta material undersöks genom en kvalitativ analys med en komparativ metod. Syftet med denna uppsats är att komparera ett skönlitterärt verk med en tillrättalagd litteratur. LÄS MER