Sökning: "Värdeinvestering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Värdeinvestering.

 1. 1. VÄRDEINVESTERING PÅ EN HÅLLBAR MARKNAD : En analys av värde- & tillväxtaktier från stora hållbara företag i Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Gunnarsson; Linnea Berglund; [2019]
  Nyckelord :Effektiva Marknadshypotesen; EMH; ESG; Hållbarhet; Riskjusterad avkastning; Tillväxtaktier; Värdeaktier; Värdeinvestering;

  Sammanfattning : Lönsamheten hos olika typer av aktier har länge intresserat både investerare och företag. Detta intresse sträcker sig även till många akademiker och forskare, där en del kunnat påvisa att så kallade värdeaktier kan generera en högre avkastning jämfört med marknaden och tillväxtaktier. LÄS MER

 2. 2. Värde- och momentuminvestering på den nordiska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Måns Eile; Joel Fransson; [2019]
  Nyckelord :värde; momentum; momentuminvestering; värdeinvestering; nordiska; aktiemarknad; finans; CAPM; jensens alfa; sharpekvot; effektiva marknadshypotesen; Asness; Value and Momentum Everywhere; random walk; portföljvalsteori; diversifiering; Business and Economics;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks faktorinvestering genom en kombination av värde- och momentumfaktorer för aktier listade på OMX Nordic Lage Cap mellan 2007-2018. Asness (1997) samt Asness, Moskowitz och Pedersen (2013) påvisar en signifikant överavkastning genom en kombination av värde- och momentuminvestering för ett flertal finansiella tillgångar och marknader. LÄS MER

 3. 3. Värdeinvestering på en effektiv svensk marknad: En strategi för överavkastning? : En kvantitativ studie som testar den effektiva marknadshypotesen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Lind; Axel Björland; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En magisk Formel? : Magic Formula på den europeiska marknaden.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Magnus Ekqvist; Robin Steen; [2018]
  Nyckelord :Magic Formula; Investment Strategy; EMH; Value Investing; Magic Formula; Investeringsstrategi; EMH; Värdeinvestering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den effektiva marknadshypotesen är ett vida accepterat begrepp inom den finansiella sfären men trots sin centrala roll har den fått motstå mycket kritik. Ett flertal anomalier har identifierats vilka är en kritik till marknadens effektivitet. I takt med anomaliernas framväxt har intresset för investeringsstrategier ökat. LÄS MER

 5. 5. Veni Vidi Värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Lennartsson; Daniel Bell; Jesper Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Värdeinvestering; Stockholmsbörsen; F_SCORE; Hög B M; Överavkastning. Value-investment; OMX Stockholm; High B M; Alpha.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka huruvida man kan uppnå överavkastning på den svenska börsmarknaden mellan 1996 och 2015 genom tillämpning Piotroskis F_SCORE . Ytterligare utredde avhandlingen storlekseffekten samt avkastningens relation till risk. LÄS MER