Sökning: "Värdeinvestering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Värdeinvestering.

 1. 1. Momentumeffekten i kombination med Magic Formula Investing : En tillbakablickande studie på Nasdaq Stockholm och First North

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :John Sköld; Philip Granath; [2020]
  Nyckelord :Momentumeffeken; Värdeinvestering; Magic Formula Investing; Abnormal avkastning; Teknisk analys; Fundamental analys; Effektiva marknadshypotesen; Sharpekvoten.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar två investeringsstrategier, momentum utifrån Jegadeesh & Titman (1993) och värdeinvestering utifrån Greenblatts (2006) Magic Formula Investing (MFI). Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka om det är möjligt att generera positiv abnormal avkastning på den svenska aktiemarknaden utifrån dessa strategier. LÄS MER

 2. 2. Magic Formula på den svenska aktiemarknaden : Kan en värdeinvesteringsstrategi generera abnormal avkastning på lång sikt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Nordström; Sofia Lindh; [2020]
  Nyckelord :Abnormal returns; value-investing; magic formula. three-factor model; SMB; HML; beta; magic formula; three-factor; trefaktormodellen; abnormal avkastning; värdeinvestering; HMB; SMB; Beta;

  Sammanfattning : Att slå marknaden har varit ett kontroversiellt ämne inom akademin under en väldigt lång tid.Enligt EMH, en grundläggande finansteori, är det inte möjligt att “slå marknaden” under enlång tid utan att ta högre risk. LÄS MER

 3. 3. NC-SCORE : EN UTVECKLING AV STOCK SELECTION FOR THE DEFENSIVE INVESTOR PÅ DEN SVENSKA AKTIEMARKNADEN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nils Andersson; Carl Hjelmqvist; [2020]
  Nyckelord :Corporate finance; NC-Score; Stock Selection for the Defensive Investor; Large cap; Benjamin Graham; CAPM; Sharpe Ratio; Finansiell ekonomi; Värdeinvestering; Effektiva marknadshypotesen; Riskjusterad avkastning; OMXS30GI; Modern porföljvalsterori;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to develop a new investment strategy called NC-Score. The strategy is based on Chapter 14 of The Intelligent Investor written by Benjamin Graham, but with other key figures and criteria. The key figures were chosen on the basis of creating a varied and comprehensive picture of the companies as possible. LÄS MER

 4. 4. VÄRDEINVESTERING PÅ EN HÅLLBAR MARKNAD : En analys av värde- & tillväxtaktier från stora hållbara företag i Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Gunnarsson; Linnea Berglund; [2019]
  Nyckelord :Effektiva Marknadshypotesen; EMH; ESG; Hållbarhet; Riskjusterad avkastning; Tillväxtaktier; Värdeaktier; Värdeinvestering;

  Sammanfattning : Lönsamheten hos olika typer av aktier har länge intresserat både investerare och företag. Detta intresse sträcker sig även till många akademiker och forskare, där en del kunnat påvisa att så kallade värdeaktier kan generera en högre avkastning jämfört med marknaden och tillväxtaktier. LÄS MER

 5. 5. Värde- och momentuminvestering på den nordiska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Måns Eile; Joel Fransson; [2019]
  Nyckelord :värde; momentum; momentuminvestering; värdeinvestering; nordiska; aktiemarknad; finans; CAPM; jensens alfa; sharpekvot; effektiva marknadshypotesen; Asness; Value and Momentum Everywhere; random walk; portföljvalsteori; diversifiering; Business and Economics;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks faktorinvestering genom en kombination av värde- och momentumfaktorer för aktier listade på OMX Nordic Lage Cap mellan 2007-2018. Asness (1997) samt Asness, Moskowitz och Pedersen (2013) påvisar en signifikant överavkastning genom en kombination av värde- och momentuminvestering för ett flertal finansiella tillgångar och marknader. LÄS MER