Sökning: "Värdekonflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Värdekonflikt.

 1. 1. Ömsesidigt förtroende eller rättsstatsprincipen? Vilket grundläggande värde prioriteras av EU-domstolen i förhandsavgöranden angående den europeisk arresteringsordern?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Emilia Kahn; Amanda Lycke; [2019-06-14]
  Nyckelord :EU-domstolen; Europeiska arresteringsordern; Grundläggande värden; Rättsstatsprincipen; Värdekonflikt; Värden; Ömsesidigt förtroende;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur EU-domstolen hanterar konflikterande värden när de dömer i förhandsavgöranden gällande den europeiska arresteringsordern och om EU-domstolen tenderar att prioritera rättsstatsprincipen eller principen om ömsesidigt förtroende högst. Teori: Studiens teoretiska ramverk innefattar värden och värdekonflikter samt våra två utvalda värden rättsstatsprincipen och principen om ömsesidigt förtroende. LÄS MER

 2. 2. Heder, våld och förtryck i skolan : En undersökning om några skolors beredskap vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sofie Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; hedersvåld; hedersmord; våld i hederns namn;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur handlingsplaner från ett antal högstadieskolor i Gävle och Sandvikens kommun ser ut när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Mina frågeställningar är: Finns det handlingsplaner för misstänkt hedersrelaterat våld på de aktuella skolorna och hur ser de i så fall ut? Följer handlingsplanerna riktlinjerna i officiella styrdokument och svensk lag? Jag har använt mig av både kvalitativ och kvantitativ metod då jag använt mig av enkäter för att få svar på mina frågeställningar samt analyserat likabehandlingsplaner. LÄS MER

 3. 3. Yttrandefrihet kontra säkerhet : En kvalitativ studie av argumentationen kring nazisters närvaro i Almedalen 2017

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Felicia Granath; [2018]
  Nyckelord :Värde; värdekonflikt; värdehierarki; rättigheter; yttrandefrihet; säkerhet; nazism; nynazism; högerextremism; demokrati; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the argumentation for the freedom of speech versus the right to safety was presented when these rights came in conflict with each other when a neo-Nazi organization was allowed to co-arrange Almedalen 2017. The material consists of press statements, debate articles and news articles where the arguments of four key agents connected to Almedalsveckan 2017 were collected. LÄS MER

 4. 4. Spelar det roll att få spela boll? En jämförelse mellan Qatar- och Saudiarabiens investeringar i damsport

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Axelina Larsson; Alice Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Sport; Saudiarabien; Qatar; Feminism; Jämställdhet; Institutioner; Islam; Värdekonflikt; Identitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inför OS i London 2012 var Saudiarabien och Qatar två av tre kvarstående länder som ännu inte skickat kvinnliga atleter till spelen. De två länderna har genom historien värnat om sina strikt religiösa identiteter och delar en mycket konservativ syn på kvinnor. LÄS MER

 5. 5. När Gud började skolan : En morfologisk idéanalys av Skolverkets styrdokument och de konfessionella friskolornas praktiska efterlevnad

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Juha Kilpi; Jonas Rådne; [2016]
  Nyckelord :Skola; konfessionell; religion; kristendom; islam; morfologi; jämställdhet; funktion; kunskapssyn; idéanalys; värdekonflikt; friskola; utbildning; sekularism; LGR!!; närområde.;

  Sammanfattning : De konfessionella friskolorna har de senaste åren varit ett hett diskuterat ämne med omfattande debatter och medial uppmärksamhet som följd. Kritiker har menat att skolorna bedriver en verksamhet som inte är förenlig med de värderingar det är avsett att skolan skall förmedla, medan försvarare har hävdat att skolorna är nödvändiga för att uppfylla kravet på religionsfrihet. LÄS MER