Sökning: "Värdepappersrätt"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Värdepappersrätt.

 1. 1. Olagligt eller bara dåliga affärer? - En bevisrättslig studie om överprissättning som förtäckt ekonomisk brottslighet på kapitalmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Sidén; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Rättsekonomi; Law and economics; Bevisvärdering; Värdepappersrätt; Kapitalmarknaden; Värdepapper; Nationalekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kapitalmarknaden lockar många investerare då marknaden historiskt sett lämnat hög avkastning på investerat kapital. För dem som saknar kunskap att bedöma vilken investering som troligtvis kommer ge hög avkastning, finns möjligheten att uppdra åt en kapitalförvaltare att göra dessa bedömningar. LÄS MER

 2. 2. "Nu ska skroten ner!" - Konsten att tjäna pengar på en självpåkallad börsnedgång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arvid Runeus; [2015]
  Nyckelord :Law; Juridik; Finansrätt; Fiscal law; Börsrätt; Värdepappersrätt; Stock market; Short selling; Blankning; Marknadsmissbruk; Market abuse; Insider; Insider trading; Insiderbrott; Otillbörlig marknadspåverkan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En välfungerande marknad för finansiella instrument spelar en central roll för positiv tillväxt i ett samhälle. Hoten mot en välfungerande marknad är dock flera och lagstiftaren har i omgångar intervenerat för att förebygga för marknaden skadliga beteenden. LÄS MER

 3. 3. Dispens från budplikt : AMN:s tillämpning och FI:s tillsyn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Halahen Zaidane; [2014]
  Nyckelord :dispens; budplikt; Aktiemarknadsnämnden; AMN; FI; Finansinspektionen; värdepappersmarknad; börsrätt; värdepappersrätt; aktier; aktieägare; målbolag; budgivare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Otillbörlig marknadspåverkan : en lag i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Hallberg; [2013]
  Nyckelord :Värdepappersrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Blankning i rättslig belysning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Ann-Sofi Jörnegren; [2001]
  Nyckelord :Law; blankning; värdepappersrätt; äganderättsövergång; shortselling; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Shortselling and loan of shares are becoming a common complement to"traditional"trade in shares. To be able to lend shares, it is necessary to reregister the shares so that the shortseller is competent to sell these shares further. LÄS MER