Sökning: "Värdepedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Värdepedagogik.

 1. 1. "Det är en fantastisk grund att vila verksamheten på!" : En kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar av värdegrunden i den svenska förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristina Pautkina; [2018]
  Nyckelord :värdegrund; värdegrunden; förskola; etik; värdepedagogik; politik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av värdegrunden, vilken betydelse de tillskriver den och hur de resonerar vid uppkomsten av etiska dilemman inom värdegrundens ramar. Utgångspunkterna för undersökningen är att vi idag lever i ett postmodernt och mångkulturellt samhälle, som präglas av värdepluralism och skillnader i livsåskådningsfrågor. LÄS MER

 2. 2. Vad säger forskning om hur barnkonventionen synliggörs i svensk skola?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kicki Fredricson; Tilda Iván; [2018]
  Nyckelord :skola; rättighetsinnehavare; undervisning; samhällsdidaktik; deltagande; värdepedagogik; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på forskning kring frågeställningen: Vad säger forskning om hur barnkonventionen synliggörs i svensk skola? Arbetet är riktat till framtida och nutida pedagoger för att öka medvetandet om hur barnkonventionen gör sig synlig i skolan utifrån värdegrund och värdepedagogik. Vi presenterar också forskning kring samhällsdidaktiken och so-ämnenas betydelse för barns rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Skolans värdegrund – i teori och praktik : En kvalitativ intervjustudie om verksamma lärares tolkningar och appliceringar av skolans värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elvis Nasic; [2017]
  Nyckelord :Värdegrund; fostran; värdepedagogik; läraryrket; skoletik; skolområdets etik;

  Sammanfattning : The Swedish schools’ “värdegrund”, or as it would be called in English, the Swedish schools’ fundamental values, are something that’s been granted the first chapter in the national curriculum. It’s something quite unique and not something you’ll find in other nations’ curriculums. LÄS MER

 4. 4. Värdepedagogik i förskolan : En fallstudie av förskollärares uppfattningar om den egna förskolans arbete med värden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Annika Linder; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; etik; förskola; inkludering; moral; normer och värden; relationell pedagogik och värdepedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad värdepedagogik i förskolan kan innebära och hur ett arbete med värden kan bidra till meningsskapande sammanhang där alla barn kan uppleva sig som socialt och pedagogiskt delaktiga. Studien utgår från ett relationellt perspektiv på specialpedagogik och resultatet kan förstås som ett konkret exempel på relationell utbildning och pedagogik. LÄS MER

 5. 5. Peter Pan i skolbänken : Att förmedla normer och värden genom karaktären Peter Pan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Thilda Sylvan; Natassja Schmidt; [2016]
  Nyckelord :Peter Pan; norms and values; children´s literature; values education and The Social Construction of Reality; Peter Pan; normer och värden; barnlitteratur; värdepedagogik och socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : This study investigates the extent to which a story written 100 years ago, full of moral, patriotic, heroic and freedom-influences messages, can be used as a teaching instrument to convey the norms and values needed for active participation in society. Two versions of the classic tale of Peter Pan, an illustrated chapter book Peter Pan and Wendy (2013) and a picture book Peter Pan (2014), were analysed with the focus on the character of Peter Pan. LÄS MER