Sökning: "Värdering hockey"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Värdering hockey.

 1. 1. Svenska Damhockeyligan - Spelarnas varumärkesimage : En kvantitativ enkätstudie om spelarnas varumärkesimage i SDHL

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Filip Granath; Victor Granfeldt; [2021]
  Nyckelord :brand image; women s sports; SDHL; individual players; supporters; varumärkesimage; damidrott; SDHL; enskilda spelare; supportrar;

  Sammanfattning : I Sverige har damidrotten ur ett historiskt perspektiv ständigt legat efter herrarna, både ekonomiskt och organisatoriskt. Inom damidrotten är det främst individuella idrottare som på senare tid har närmat sig herrarna på kommersiell och professionell nivå. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av fotbolls- och ishockeyspelare : - Hur redovisning av spelare påverkar idrottsföreningars ekonomiska ställning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Markus Eriksson; Mattias Svensson; [2016]
  Nyckelord :Human resources accounting; intellectual capital; human capital; Redovisning av mänskliga resurser; intellektuellt kapital; humankapital;

  Sammanfattning : Dagens redovisning får ofta kritik för att den inte redovisar dess personal, humankapitalet, som en tillgång i balansräkningen. Problemet är aktuellt då humankapitalet generellt utgör en allt större och viktigare del av tillgångarna i dagens företag. LÄS MER

 3. 3. Mental träning bland svenska elitidrottare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emil Lindahl; [2015]
  Nyckelord :Mental träning; mentala faktorer; elitidrott; PST; ACSI-28; mentala föreställningar; visualisering; självförtroende; stress; anspänning; Mental training; elite; athlete; sport; mental imagery; visualization; self-confidence; arousal; Social Sciences;

  Sammanfattning : Svenska elitidrottares mentala träningsvanor undersöktes genom en webbaserad enkätundersökning som besvarades av 47 aktiva idrottare (28 män, 19 kvinnor, ålder 16-37, M=25) inom fotboll, friidrott, handboll, ishockey och tennis. Studien visade att svenska elitidrottare i genomsnitt ägnar 41 minuter i veckan åt olika mentala träningsformer, dock med stor individuell spridning. LÄS MER

 4. 4. Arenasponsring : En studie om motiv, upplevelser och prissättning hos de norrländska elitserielagen och deras arenasponsorer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Johan Eriksson; [2008]
  Nyckelord :arenasponsring; sponsring; ishockey; elitserien; idrottsarenor;

  Sammanfattning : AbstractDet byggs många nya ishockeyarenor i Sverige för tillfället och nästan alla elitseriearenor är i dagsläget namnsponsrade av stora företag. Prissättning av sponsring anses komplext och arenasponsring av ett elitserielag innebär ett mångmiljonavtal för det arenasponsrande företaget. LÄS MER

 5. 5. Josefine was a hockey pro

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Erik Carl Oskar Olsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose with this examination paper is to make children’s songs that are not gender, hetero- or nuclear family normative. Songs where the lyrics rather defuse than problematize the subjects that are handled. LÄS MER