Sökning: "Värdering"

Visar resultat 1 - 5 av 1576 uppsatser innehållade ordet Värdering.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Utsläppsrätter på svenska elmarknaden - En studie kring hur jämförbarheten påverkas av klassificering och värdering av utsläppsrätter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Larsson; Lovisa Aronsson; [2021-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kreditförlustreserveringar enligt IAS 39 och IFRS 9 : Förekomsten av kapital- och resultathantering hos svenska banker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Eriksson; Anna Söderström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2018 implementerades en ny standard av IASB – IFRS 9 Finansiella instrument instrument – som ersatte den tidigare gällande IAS 39 Finansiella instrument, redovisning och värdering. I synnerhet för banker medförde övergången till den nya standarden förändringar i redovisningen av avsättningar för kreditförluster. LÄS MER

 4. 4. Texter om Covid-19 på fyra regioners webbplatser : En analys av klarspråk och legitimering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Nordgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker klarspråk, legitimering och förekomsten av likheter och skillnader i fyra regioners informationstexter om Covid-19 i november 2020. Andreas Nords (2011) klarspråksmall tillämpas och Theo van Leeuwens (2007;2008) legitimeringsanalys. LÄS MER

 5. 5. När social kompetens efterfrågas : Sambandet mellan tilltro till social förmåga och välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Therese Gullbäck; Sara Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Subjektivt välbefinnande; arbetsrelaterad social self-efficacy; social kompetens; extraversion;

  Sammanfattning : Social kompetens är något som i större utsträckning efterfrågas av arbetsgivare och har blivit allt mer betydelsefullt i arbetslivet. Tilltron till den sociala förmågan kan därför vara av vikt för individens mående. LÄS MER