Sökning: "Värderingsstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Värderingsstyrning.

 1. 1. Det sitter i värderingarna, eller? : En kvalitativ studie om värderingsstyrning inom IT-konsultbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Hellkvist Karlsson; Rebecca Whinberg; [2024]
  Nyckelord :Värderingsstyrning; Organisationskultur; IT-konsutbranschen;

  Sammanfattning : Dagens arbetsliv kännetecknas av kunskapsarbete inom organisationer där medlemmar sammanförs. Under 1980-talet innebar teknikens framsteg att nya former av styrning blev nödvändiga för att kontrollera ett svårövervakat arbete. Inslag av mjuk styrning genom värderingar och organisationskultur blev vanligare. LÄS MER

 2. 2. “Man är ju sig själv men ska samtidigt ha företagets värderingar inom sig och runt sig när man jobbar” : En kvalitativ studie om värderingsstyrning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Felicia Lööke; Hanna Olai; [2024]
  Nyckelord :Värderingsstyrning; Organisationskultur; Normativ styrning; Organisationskontroll; Identitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utforska och förstå anställdas upplevelser av ett värderingsstyrt konsultbolag. Fokus ligger på värderingsstyrningens interaktion med organisationskultur och identitet. LÄS MER

 3. 3. “Vi kallar det för The Foundation” : – En kvalitativ intervjustudie om värderingsstyrning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnéa Bodin; Lea Skånberg; [2023]
  Nyckelord :Values; implementation of values; value-based management; compliance theory; Värderingar; implementering av värderingar; värderingsstyrning; efterlevnadsteorin;

  Sammanfattning : In today's work life, values and their importance for organizations are a central and debated issue. Most organizations have a values foundation consisting of a number of specific values that are considered important guidelines for desirable behavior and common goals. LÄS MER

 4. 4. Mikroföretag i strävan mot hållbart företagande. En fallstudie i textilbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Rinwipha Khianpanya; Vilma Östlund; [2022-09-09]
  Nyckelord :SMF; mikroföretag; hållbart företagande; intern styrning; verksamhetsstyrning; värderingsstyrning; målsättningar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Att mikroföretag, som ingår i samlingsbegreppet små- och medelstora företag (SMF), ska bedriva arbete mot hållbart företagande är inte självklart. Ofta förbises dessa företag då de hamnar i skuggan av de stora multinationella organisationerna. LÄS MER

 5. 5. Att leda med värderingar : En fallstudie av Berotec AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Angelica Strandberg; Annica Ho; [2021]
  Nyckelord :management; quality development; values; kvalitetsteknik; kvalitetsutveckling; styrning; värderingar; värderingsstyrning;

  Sammanfattning : From the 1960s until today it was more or less common to use different methods to lead an organization towards success. A common problem with these methods, however, was its focus on problem-solving methods and statistical follow-ups, which is why modern business management was increasingly inspired by behavioural science. LÄS MER