Sökning: "Världsarv"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Världsarv.

 1. 1. Lusten att minnas : Om det övergivna och det fula

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Bex Bodén; [2021]
  Nyckelord :tjernobyl; pripyat; unesco; världsarv;

  Sammanfattning : När man talar om Tjernobyl och Pripyat idag hänvisar man inte bara till platsen, men också till händelsen. Händelsen som den 26e april 1986 kom att ödelägga en hel stad; reaktor 4 i Tjernobyl kärnkraftverk exploderar och sprider mängder med radioaktivitet i området. LÄS MER

 2. 2. Planeringsprocessen bakom Birka : Planeringen för Birka, en resa i tid och rum.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jenny Andersson; Mimmi Spång; Andreas Westby; [2020]
  Nyckelord :Världsarv; kulturarv; Turismplanering; Planeringsprocess; Historia ur turismperspektiv; Destinationsutveckling; Världsarv och turism.;

  Sammanfattning : Birka är en av de äldsta fornlämningar som upptäckts i Sverige, och har gett historiker möjlighet att få en tydligare bild av hur det var att leva i en bosättning som har haft funktionen att vara en central punkt för handel under den tid då människor valt att kalla det sin hemvist. Denna inblick i historien är vad som hjälpt till att forma en besöksnäring vid denna destination som har haft som målsättning att utbilda människor om dess historia. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet på kulturarvsgårdar med telepresence

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Daniel Carlström; Dennis Englin; [2020]
  Nyckelord :Telepresence; HMD; WebRTC; Hälsingegård;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt möjligheten att implementera tekniken telepresence för att låta funktionshindrade uppleva svåråtkomliga platser. De svenska hälsingegårdarna kan i många fall klassas som en svåråtkomlig plats då de har höga trösklar, branta trappor, smala dörrar mm. LÄS MER

 4. 4. Utveckling genom det förflutna : en undersökning av framtidsvisioner för den värmländska Finnskogen kopplat till en världsarvsnominering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oscar Envik; [2020]
  Nyckelord :Finnskogen; skogsfinskt kulturarv; världsarv; utveckling; symboler; platsidentitet;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i aktörer som är eller varit involverade i det Värmländska Finnskogsområdet och dess skogsfinska kulturarv har denna uppsats undersökt framtidsvisioner kopplade till den påbörjade världsarvsprocessen. Genom en kvalitativ intervjuundersökning av uppfattningar om relationen mellan världsarv och utveckling har uppsatsen försökt bidra med att skapa en bild av de förväntningar och förhoppningar hos lokala aktörer i samband med världsarv för att bidra med kunskap till en bredare diskussion kring lokala aktörers perspektiv i världsarvsprocesser. LÄS MER

 5. 5. Konstruktionen av det narrativa rummet : Utvecklingen av ett verktyg för konceptframställan vid platsbaserat berättande

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rebecka Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Platsbaserat berättande; interaktivt berättande; världsarv; narrativ; konceptframställan;

  Sammanfattning : Forskning visar att en narrativ inramning kan bidra till att fakta blir lättare för icke-experter att ta till sig och i kombination med mobil teknik öppnas möjligheterna för alternativa sätt att berätta en historia på. Följande studie presenterar arbetsprocessen av en icke-platsberoende prototyp som verktyg för konceptframställan vid platsbaserat interaktivt berättande. LÄS MER