Sökning: "Världscentrerat lärande"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Världscentrerat lärande.

  1. 1. Från läroplan till individ och vidare ut i världen : En didaktisk analys av elevers perspektiv på religionskunskapens roll och funktion genom linsen av världscentrerat lärande

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

    Författare :Eva-Lena Henriksson; Josefina Siikavaara; [2022]
    Nyckelord :Religionsdidaktik; religionskunskap; Världscentrerat lärande; didaktik; Gert Biesta; pragmatism; konstruktivism; gymnasieskola; läroplan;

    Sammanfattning : Religious education is one of the most debated school subjects in Swedish upper secondary education, primarily from an outside perspective where the secular and scientific norms of modern society often prompt questions about its relevance from politicians, media, and the public alike. This study investigates the relevancy of religious education from a student perspective, based on the aims and goals stated in the curriculum and through the theoretical lens of Gert Biesta’s theory on world-centred education. LÄS MER