Sökning: "Värmesystem"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet Värmesystem.

 1. 1. Fjärrvärme och frånluftsvärmepump : Systemets lönsamhet och primärenergitalets inverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Tim Wennberg; [2019]
  Nyckelord :district heating; district heating tariff; exhaust air heat pump; combined heating system; cost efficiency; primary energy; primary energy factor; fjärrvärme; fjärrvärmetaxa; frånluftsvärmepump; kombinerad värmeanläggning; kostnadseffektivisering; primärenergi; primärenergifaktor;

  Sammanfattning : Kombinationen av fjärrvärme och frånluftsvärmepump (FVP) har blivit allt vanligare i Sverige. Detta kombinerade värmesystem är väl lämpat för att reducera energianvändningen i befintliga fastigheter med mekanisk frånluftventilation som saknar värmeåtervinning. LÄS MER

 2. 2. ENERGIEFFEKTIVISERING AV ÄLDRE SMÅHUS : FASTIGHETEN LÅDBERGA 1:78 I KUNGSÖRS KOMMUN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Wennberg; Cindy Östman; Kevin Bergman; [2019]
  Nyckelord :Energieffektivisering; aktiv uppvärmning; passiv uppvärmning; transmission; total värmeförlust; diffusion; solenergitillförsel; tilläggsisolering;

  Sammanfattning : Through calculations as well as a literature study the purpose of this work was to apply modern energy efficiency measures on an old existing building and on the same time take economical aspects and thermal inside climate into account. The work also carries out a case study on the existing building Lådberga 1:78. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av värmeförluster i andra och tredje generationens fjärvvärme : Genom simuleringar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Victor Hansen; [2019]
  Nyckelord :Fjärrvärme; värmeförluster; betongkulvert; asbestcementrörledningar; simulering;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer är 50 % av alla lokaler och bostäder använder fjärrvärme som värmekälla. Fjärrvärmens grundtanke är att centralisera värmeproduktionen och producera värme storskaligt vid ett eller flera värmeverk. LÄS MER

 4. 4. Optimal fönsterstorlek : En optimering av fönsters storlek och konstruktion för att skapa ett stort dagsljusinsläpp och en liten solvärmelast

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Ida Andersson; [2019]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Solvärmelast; SVL; Dagsljusfaktor; DF; Dagsljus; Fönsterstorlek; Glasarea; Energisimulering;

  Sammanfattning : Inom EU ska alla nyproducerade byggnader ha en energiförbrukning nära noll senast den sista december 2020. Region Kalmar Län genomför omfattande byggnationer av lokaler för psykiatrisk vård. LÄS MER

 5. 5. Funktionsbeskrivning och styrning av industriellt värmesystem : Avgaspanna, Volvo GTO i Skövde

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Mikaela Svensson; [2019]
  Nyckelord :Automation; funktionsbeskrivning; värmeåtervinning; värmeåtervinningssystem; PLC; FBD; Volvo; Rejlers; Avgaspanna; Programmering;

  Sammanfattning : Med hjälp av systembilder, PLC-kod, studiebesök och intervjuer konstruerades en funktionsbeskrivning för styrning och hantering av ett värmeåtervinningssystem vid namn Avgaspannan, på Volvo GTOs, f.d. Powertrain, anläggning i Skövde. LÄS MER