Sökning: "Värmesystem"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet Värmesystem.

 1. 1. Ekonomisk Optimering av Systemtemperaturer i Radiatorsystem

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Martin Öhlund; [2020]
  Nyckelord :Heating Systems; Energy Systems; System Temperatures; High Flow Systems; Low Flow Systems; Investment costs; Radiator Systems; 55 45-systems; 55 35-systems; 70 30-systems; 80 60-systems; 80 40-systems; District Heating; Geothermal Heating; Värmesystem; Energisystem; Systemtemperaturer; Högflödesystem; Lågflödesystem; Investeringskostnad; Radiatorsystem; 55 45-system; 55 35-system; 70 30-system; 80 60-system; 80 40-system; Fjärrvärme; Bergvärme;

  Sammanfattning : Systemtemperaturer i värmesystem är en debatterad fråga i Sverige. Vid projektering av ett värmesystem har valet av systemtemperatur en avgörande roll för kostnaden av värmesystemet. LÄS MER

 2. 2. Minskad energianvändning och klimatpåverkan : En fallstudie av Preems kontor i Skarvikshamnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Johanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :energieffektivisering; energi; klimatpåverkan; klimat; ventilation; tilläggsisolering; värmesystem; fjärrvärme; värmepump; solceller; kontor; Preem;

  Sammanfattning : Preem has recently acquired a new office building and are interested inreducing the energy consumption, climate impact and annual energy costof the building. The purpose of this thesis is to examine how differentenergy efficiency measures as well as the installation of solar cellsaffect the energy use and climate impact of an office building. LÄS MER

 3. 3. Analys av fjärrvärme med värmeåtervinning via ventilationssystem : Effekterna i form av primärenergi och livscykelutsläpp av koldioxidekvivalenter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Marcus Lipczynski; Rasmus Becke; [2020]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Värmeåtervinning; Integrerat värmesystem; Fjärrvärme; Livscykelutsläpp; Koldioxidekvivalenter; Primärenergi;

  Sammanfattning : För att uppnå Sveriges energi- och klimatmål för energieffektivisering och koldioxidutsläpp måste nya tekniker och innovationer undersökas för att bidra till att göra energianvändningen mer effektiv i bostadssektorn. Ett alternativ för att uppnå målen är att använda ett integrerat värmesystem. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisernade åtgärder med fokus på värmesystem : Installation av bergvärme och dess lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mathias Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Geothermal heating; Heating systems; Energy engineering; Bergvärme; Fastighetsuppvärmning; Värmesystem; Energiteknik;

  Sammanfattning : På grund av höga uppvärmningskostnader vill Lycksele kommun utreda de ekonomiska aspekterna av att investera i bergvärme till en fastighet som huserar vård- och omsorgsverksamhet. Fastigheten är belägen utanför Lycksele tätort vilket utesluter fjärrvärme som ett alternativ till uppvärmning. LÄS MER

 5. 5. Optimering av dubbelspaltigt värmefönster

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Roberson Manuel André Gil Castro; Claes Evald Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Thermal comfort; double slott; COMSOL; window design; heat consumption; residential heating; heat exchanger; Termisk komfort; dubbelspalt; COMSOL; fönsterdesign; värmeförbrukning; bostadsuppvärmning; värmeväxlare;

  Sammanfattning : Utvecklad för att bibehålla termisk komfort och minska exergianvändningen, Free Heat Exchange Window [FHEW] är en fönsterdesign som är tänkt att ersätta konventionella värmesystem i bostäder och kontorsbyggnader. Baserat på dubbelspaltkonceptet kommer fönstret utgöra en värmekälla under kalla vinterdagar och en värmesänka under varmare sommardagar. LÄS MER