Sökning: "Värmländska fakta"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Värmländska fakta.

  1. 1. Varggisslet : En argumentationsanalytisk studie av vargdebatten i Värmland 1965 - 1990

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :Fredrik Hultberg; [2011]
    Nyckelord :wolf; debate; hunt; predator; conurbation; periphery; centrum; argumentation; argumenation analyzis; newpapers; comments; Habermas; varg; debatt; jakt; rovdjur; landsbygd; storstad; tätort; centrum; periferi; argument; argumentationsanalys; Värmland; Dalarna; Karlstad; Torsby; Sysslebäck; naturvård; tjuvskytte; insändare; tidningar; Nya Wermlands-Tidningen; Värmlands Folkblad; ledare; borgerlig offentlighet; Habermas; Anders Bjärvall; Projekt Varg; licensjakt;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att presentera och analysera argumentationen i debatten för och emot vargens rätt till existens i Värmland mellan åren 1965 och 1990. För att besvara forskningsfrågorna i uppsatsen har kvalitativ argumentationsanalytisk metod använts. LÄS MER